מס שווה
מס שווה Thinkstock

שופטי בג"ץ הורו אחר הצהריים (שני) לשר האוצר משה כחלון להפעיל את סמכותו לפי חוק מס קניה ולהטיל באופן מיידי מסי קניה שווים על מוצרי טבק לגלגול ועל סיגריות רגילות.

פסק דינם של השופטים, דפנה ברק ארז, ג'ורג' קרא ואלכס שטיין ניתן בעקבות עתירה שהגישו המיזם הרב מגזרי למיגור העישון והאגודה למלחמה בסרטן ישראל.

"בהתאם לעמדתם של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, סיגריות מגולגלות וסיגריות מוכנות הן אותו מוצר מן הבחינה הפונקציונלית. על כן, תהא אשר תהא עמדתם של השרים באשר לשיעור המס המתאים ביחס אליהם – ההבחנה בין מוצרים אלה, באופן שמשליך על הכוונת התנהגויות שיש להן השפעה על הבריאות, אינה יכולה להיקבע ללא כל טעם", ציינה השופטת ברק-ארז בפסק הדין.

"על רקע זה, ובהתחשב בעמדה המקצועית של משרד הבריאות, לפיה הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בעישון סיגריות רגילות וסיגריות מגולגלות הם זהים בעיקרם, אין אפוא הצדקה עניינית להבחנה במיסוי המוטל עליהן אף במישור של תכליות ההסדר המיסויי", הוסיפה השופטת.

נציין כי לאורך כל הדרך התנגד שר האוצר משה כחלון להעלאת שיעור המס על טבק לגלגול, זאת בניגוד לעמדתו המקצועית של משרד הבריאות בסוגייה, וזאת עקב התנגדותו העקרונית, לטענתו, להעלאת מיסים.