בסכנה. הנשרים
בסכנה. הנשרים צילום: חיים שוחט. פלאש 90

החברה להגנת הטבע הגישה היום, חמישי, עתירה לבג"צ, נגד הוועדה לתשתיות לאומיות וחברת אנלייט.

בעתירה מבקשת החברה מבית המשפט להורות על ביטול התכנית להקמת חוות טורבינות ענק בתל פארס שברמת הגולן, שאושרה בקבינט הדיור בשבועות האחרונים.

החברה להגנת הטבע טוענת כי התכנית אושרה, למרות שלא הוכנסו בה המנגנונים שיבטיחו את שלומם של הנשרים ברמת הגולן, הנמצאים בסכנת הכחדה וכי חוות טורבינות הענק תתחיל לפעול מבלי שבוצעו בה ניסויים "על יבש", שיבטיחו את שלומם של מעט הנשרים שעוד נותרו בישראל. העתירה, הוגשה גם בשם פרופ' יוסי לשם, מומחה עולמי לציפורים.

"למעלה מ - 4,500 ישראלים, מכל הגילאים, מכל רחבי המדינה ומכל שדרות החברה, הגישו השגות על התוכנית", נכתב בעתירה לבג"צ של החברה להגנת הטבע. "בראש מעייניו של ציבור רחב זה, עמדה ההגנה על הנשר המקראי – מין דגל וסמל לטבע הישראלי. ציבור זה, כמו גם החברה להגנת הטבע, אינו מתנגד להקמתה של חוות הרוח, או לייצורו של חשמל באמצעות משאב מתחדש זה; דאגתו של הציבור היא לכך שעמידתה של ישראל ביעדים של שימוש באנרגיה מתחדשת וצמצום פליטתם של גזי חממה, תעלה בקנה אחד גם עם התחייבויותיה הבינלאומיות לשמירה על המגוון הביולוגי הייחודי שלה, ובמקרה זה - כולנו מבקשים להבטיח את שלומם של הנשרים שלנו, טרם שתוקם חוות הרוח".

עוד נטען בעתירה, "החברה להגנת הטבע סבורה כי ייצור חשמל ממקורות מתחדשים, היא דבר ראוי והיא תומכת בכך, אולם זה חייב להיעשות תוך התחשבות בבעלי כנף ייחודיים, שהם ערכי טבע מוגנים, כמו הנשרים, על אחת כמה וכמה, אם תוצאה אפשרית היא פגיעה אנושה בהם, עד כדי הכחדה".

"המין המאויים ביותר על ידי פגיעתן של טורבינות רוח – הוא הנשר המקראי. ברמת הגולן, כ - 4 קילומטרים בלבד מאתר חוות הרוח המוצעת, קיימת מושבה של נשרים מקננים והם משחרים אחר מזון באזור זה. כמוהם, משחרים אחר מזון בשטח חוות הרוח המוצעת, גם נשרים מאזורים אחרים בישראל (ממושבות בכרמל ובנגב) וממדינות האזור (ירדן, סוריה וטורקיה)", נאמר עוד בעתירה.

"לכן, אנחנו מבקשים למנוע את אישורה של התוכנית בעת הזו, עד לאחר שיושלם 'הניסוי היבש' – המדגים ומוכיח את כושרו של המערך שהוצע בידי יזמי התוכנית, לאתר, לזהות ולמנוע מראש, את הפגיעה בבעלי הכנף, מפעילותה של חוות הרוח ולחילופין, כי "הניסוי היבש", לימוד תוצאותיו, יישומן ועיגונן של התובנות הללו בתוכנית, יהיו, כולם, טרם מתן היתרי בנייה, וכי ייקבע בתוכנית במפורש, כי היתרי הבנייה מכוחה, יינתנו אך ורק בכפוף למסקנותיו של 'הניסוי היבש'", הוסיפו העותרים.