רבנים על האסון: "מידת הדין מתוחה"

בעקבות האסון קרא רבה של ירושלים הרב עמאר להתחזק בכבוד הזולת. נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס הזכיר את טבריה שהוציאה אוטובוס בשבת

בן שאול , ה' באדר תשע"ט

רבנים על האסון: "מידת הדין מתוחה"-ערוץ 7
הרב שלמה עמאר
צילום: חזקי ברוך

בעקבות אסון האוטובוס, הראשון לציון ורבה של ירושלים הרב עמאר קרא לתלמידיו להתחזק בכבוד הזולת.

"'עת צרה היא ליעקב', האסון הזה בוודאי מלמד שמידת הדין מתוחה, ה' ירחם עלינו, מי יודע אולי יש יותר מדי קטגוריה ודיבורים אחד נגד השני. זה תמיד מתחיל בדיבורים ונגמר בשנאה, הזמנים האלה של ימי הבחירות יש בהם הרבה מתח ואחד מקטרג על השני ולפעמים מגיע גם לשנאה, ה' יצילנו", אמר במהלך שיעורו.

בדבריו קרא להקפיד שלא לבייש זה את זה. "אמרתי תמיד על הפסוק בקהלת 'זכור את בוראך בימי בחורותיך', הכוונה בימי הבחרות בעודך צעיר - תזכור את הבורא. אבל אמר איזה חכם 'בימי בחורותיך' בימי הבחירות. בזמן הבחירות שלא לחשוב שבזמם הבחירות מותר להלבין ולבייש, חס ושלום. בכל אופן זה דבר שיש בו לעורר את כולנו על כבוד הקב"ה, ועל כבוד התורה, ועל כבוד איש לרעהו, שנקפיד כל אחד בכבוד השני".

"הזהירות בכבוד הזולת שאמרתי צרכה להיות כפולה ומכפולת, היצר הרע מפתה את האדם בימי הבחירות, עם כל זאת צריך לשמור על הכבוד וכבוד ה', ומי שמדבר נגד התורה למחות בהם אבל לא לשנוא אותם ולא לבייש אותם, עד שהקב"ה יחזיר אותם בתשובה".

נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב שלום כהן קרא להתחזק בקדושת השבת. "רבונו של עולם רחם על עמך ישראל, תאמר די לצרותינו, תסיר מעלינו את מידת הדין הקשה", אמר עם היוודע דבר האסון הכבד.

בדבריו הזכיר את חילולי השבת בטבריה. "שמעתי שבעיר טבריה הוציאו אוטובוס בשבת בכדי לחלל שבת בפרהסיא, שבת היא מקור הברכה. עלינו לזעוק על כך, אם מחללים את השבת איך יהיה לנו ברכה, הקב"ה מעורר אותנו, אסור לנו לשתוק על ביזוי השבת, כל אחד ידאג לקרב עוד ועוד יהודים בשמירת השבת וע"י זה הקב"ה ישמור עלינו מכל הצרות".