כמה הרוויח הרמטכ"ל ב-2017? וכמה המפכ"ל?

בעשור האחרון עלה השכר הממוצע לעובד במשרדי הממשלה במונחים ריאליים ב-21%, בעוד השכר הממוצע במשק עלה ב-11% במהלך תקופה זו.

ערוץ 7 , ו' באדר תשע"ט

כמה הרוויח הרמטכ"ל ב-2017? וכמה המפכ"ל?-ערוץ 7
אלשיך ואיזנקוט. ארכיון
צילום: POOL Amit Shabi

שכרו החודשי של הרמטכ"ל בשנת 2017 עמד על 88,820 ש"ח. שכרו של המפכ"ל ב-2017 היה 88,412 ש"ח לחודש.

נתונים אלו ורבים נוספים נכללים בדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר שמפורסם היום (שני) כמדי שנה בתקופה זו.

עוד עולה מהדו"ח כי היקף ההוצאה בגין שכר עובדי משרדי הממשלה, בתי החולים הממשלתיים ומערכת החינוך הממשלתית לשנת 2017 עמד על כ-38.9 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-32.2 מיליארד ש"ח בגין שכר המשולם ישירות לעובדים ו-6.7 מיליארד ש''ח עלויות מעסיק.

השכר הממוצע לעובד בשירות המדינה גבוה מהשכר הממוצע במשק. בשנת 2017, השכר הממוצע למשרה מלאה במשרדי הממשלה עמד על 16,301 ש"ח, במערכת הבריאות הממשלתית 18,633 ש"ח, במערכת החינוך הממשלתית 13,223 ש"ח ובגופי הביטחון 16,934 ש"ח. מאידך, השכר הממוצע למשרת שכיר במשק בשנת 2017 עמד על 10,109 ש"ח.

בעשור האחרון עלה השכר לעובד במשרדי הממשלה עלה במונחים ריאליים ב-21%, במערכת הבריאות הממשלתית ב-31% בעוד השכר הממוצע במשק עלה ב-11% במהלך תקופה זו.

בהמשך למגמה בעשור האחרון, פערי השכר המגדריים ממשיכים להצטמצם אך נותרו גבוהים גם בשנת 2017. פערי השכר בין גברים לנשים בשנת 2017 עמדו על 15% במשרדי הממשלה, 28% במערכת הבריאות הממשלתית, 9% במערכת בחינוך הממשלתית ו-21% בגופי הביטחון. על פי נתוני הלמ"ס פערי השכר בכלל המשק עמדו בשנת 2017 על 31%.

עובדי מדינה נהנים מביטחון תעסוקתי גבוה: הוותק החציוני והממוצע בשירות המדינה גבוה משמעותית מהוותק החציוני במקום העבודה בכלל המשק.

בממוצע, כחמישית מדיווחי הנוכחות החודשיים של העובדים אינם בגין עבודה בפועל. אחוז השעות שדווחו כעבודה הוא רק כ-78% משעות התקן החודשיות.

השכר בדירוג הרופאים הינו הגבוה ביותר בכל מערכת הבריאות ועמד בשנת 2017 על 37,187 ש"ח בממוצע למשרה מלאה, בפער משמעותי משאר הדירוגים. כשבוחנים את השכר לשעת עבודה בפועל, שכר הרופאים המומחים גבוה מיתר הדירוגים בפער משמעותי.

בעשור האחרון, שכר הרופאים עלה בשיעור של 59% במונחים נומינליים ו-42% במחירים קבועים. זוהי העלייה הגבוהה ביותר מבין כל הדירוגים במערכת הבריאות. גם בדירוג האחים והאחיות נרשם גידול גבוה במיוחד והוא עלה ב-47% במונחים נומינליים בעשור האחרון.