הדירות לא נמכרו? היזם יציע להשכרה

מעתה קבלנים שנותרו עם דירות בפרוייקטים של מחיר למשתכן יוכלו להשכיר אותם באופן חופשי, עד שיימכרו לזכאים.

חיים לב - ערוץ 7 , כ' באדר תשע"ט

הדירות לא נמכרו? היזם יציע להשכרה-ערוץ 7
אתר בנייה
צילום: ISTOCK

לראשונה בתכנית מחיר למשתכן: הוועדה לתכנון ופיתוח אישרה את יוזמת משרד הבינוי והשיכון לאפשר לקבלנים שנותרו עם דירות בפרויקטים של מחיר למשתכן, להשכיר אותן בשוק החופשי. ההצעה אושרה לפני כחודשיים במועצת רמ"י, ואתמול קיבלה תוקף על ידי הוות"פ.

הוות"פ אישרה את הצעת משרד הבינוי והשיכון, ולפיה קבלנים אשר נשארו עם מלאי גדול של דירות בפרויקטים של מחיר למשתכן, יוכלו להשכיר אותן בשוק החופשי, עד מכירתן לזכאים, בהתאם לכללים שנקבעו.

בפרויקטים של מחיר למשתכן, שבהם חלפה שנה מיום ההגרלה הראשונה ואחרי שמוצו כלל הגרלות ההמשך הנדרשות בהתאם לכללים, היזמים רשאים למכור את הדירות לזכאים בעלי אישור זכאות בתוקף, במכירה ללא הגרלה. במקרים שבהם גם לאחר מיצוי שלבים אלו נותרות דירות לא מכורות, רשאי הקבלן להשכירן, בהתאם לאישור משרד הבינוי והשיכון.

במסגרת ההחלטה נקבעו כמה כללים שלפיהם תותר אפשרות השכרת הדירות הנותרות. על דירות אלו להיות בשלבי בניה מתקדמים ולאחר קבלת טופס 4, ורק לאחר השלמת מכירתן של 40 אחוזים לפחות מן הדירות בפרויקט ובתנאי שנותרו 6 דירות לפחות שלא נמכרו.

כמו כן, אישור ההשכרה יינתן לעד 50 אחוזים מהדירות הנותרות בפרויקט. חוזה השכירות יהיה חוזה כללי שיאשר משרד הבינוי והשיכון, ומדובר בהערכה של כמה מאות דירות בחצי השנה הקרובה.

ההחלטה שמוביל משרד הבינוי והשיכון תאפשר ליזמים לממש הטבות מיסוי שהחוק מציע בתחום, בהתאם לפנייתם למשרד הכלכלה במסגרת חוק עידוד השקעות הון. חשוב לציין כי הרוכשים העתידיים של דירות אלו לא ייפגעו מתקופת ההשכרה, ומדד תשומות הבניה יוקפא למועד מתן טופס 4, עבור כלל הדירות שאושרו להשכרה.