לא יחקר שוב. נתניהו
לא יחקר שוב. נתניהו Photo by Tomer Neuberg/Flash90

שופטי בית המשפט העליון נועם סולברג, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין דחו היום (חמישי) את עתירת התנועה לטוהר המידות, בעניין חקירת פרשת הצוללות (פרשה 3000).

בעתירה ביקשה התנועה מבג"ץ להורות למשטרה ולפרקליטות לזמן לחקירה באזהרה גם את ראש הממשלה נתניהו, כחשוד בפרשה, זאת לנוכח הממצאים שעלו בה בנוגע לכמה ממקורביו.

השופטים דחו את טענת העותרים לפי קיבלו חוקרי הפרשה הנחייה שלא לבדוק אפשרות למעורבות של ראש הממשלה וקיבלו את טענת המדינה לפיה החוקרים לא הוגבלו, "לא הונח בפנינו כל טעם ממשי המצדיק הטלת ספק בהבהרה ברורה וחד משמעית זו, המובאת בשם גורמי המקצוע הבכירים ביותר, האמונים על החקירה ואשר חזקת התקינות עומדת לצדם. אשר על כן, אין העתירה מגלה כל עילה להתערבות במישור זה".

השופטים ציינו עוד, "כפי שהובהר בעבר, לגורמי אכיפת החוק מסור שיקול דעת רחב לגבי עצם הפתיחה בחקירה פלילית, ולגבי אופן ניהולה, קל וחומר כאשר מדובר בהחלטות בהן מעורבים ראשי המערכת... היקפו הרחב של שיקול הדעת המסור לרשויות התביעה, מכתיב ביקורת שיפוטית מצומצמת על החלטותיהן".

"נקל להתרשם כי טענות העותרת אינן נשענות על מידע או ראיות כלשהן, אלא על הסקת מסקנה לוגית, לפיה בהקשר בו עסקינן, אם אנשים מקורבים לראש הממשלה מעורבים בפרשה, חזקה כי גם ראש הממשלה חייב להיות חשוד כמעורב בפרשה. ואולם, ההסקה הלוגית האמורה אינה מובנת מאליה כפי שטוענים המשיבים, ובוודאי שלא ניתן לומר כי די בה על מנת להצדיק חקירת ראש הממשלה תחת אזהרה", הוסיפו וקבעו השופטים.

לאור פסק הדין חויבה התנועה לטוהר המידות לשלם למדינה הוצאות בסך 10,000 ש"ח.