חלב
חלבצילום: ISTOCK

בג''ץ החליט היום (שני), בהסכמת המדינה, לקבל את עתירתה של חברת תנובה ולהורות לשר האוצר ושר החקלאות לאמץ את המלצת ועדת המחירים מחודש מרץ 2018 להעלות את מחירם המרבי של מוצרי החלב המפוקחים בשיעור של 3.4%.

שר החקלאות חתם על תיקון לצו הפיקוח המאמץ את המלצת ועדת המחירים, אך שר האוצר סירב לחתום על התיקון לצו. שופטי בית המשפט העליון קבעו פה אחד כי בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, השרים מחויבים להורות על תיקון צו הפיקוח למוצרי החלב המפוקחים בהתאם להמלצת ועדת המחירים, אלא אם מתקיימים נימוקים מיוחדים.

ועדת המחירים המליצה על העלאת המחירים המרביים של מוצרי החלב המפוקחים, בין היתר נוכח עליית מחיר החלב הגולמי, בהתאם להוראות חוק הפיקוח וחוק תכנון משק החלב. בית המשפט קבע כי במקרה זה אמנם היו כוונות להנהיג רפורמה עתידית בשוק החלב, שהייתה צפויה להביא להפחתת מחיר החלב הגולמי, אולם נוכח פיזור הכנסת והבחירות הקרבות הרפורמה לא הבשילה ולא עוגנה בחקיקה הקיימת.

לכן נפסק כי בעת הנוכחית – בהעדר נימוק מיוחד לסטות מהחלטת ועדת המחירים האמורה – הדין מחייב לקבל את המלצתה להעלות את מחירי מוצרי החלב המפוקחים, בהתאם לעלייה במחיר החלב הגולמי. בכך, בית המשפט קיבל את עמדת המדינה (שהייתה מנוגדת לעמדת שר האוצר), שלפיה בנקודת הזמן הנוכחית יש להורות על אימוץ המלצת ועדת המחירים.

השופטים פוגלמן ומזוז הדגישו, כנגד דעתו החולקת של השופט שטיין, את ההלכה הוותיקה לפיה משגיבש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו המשפטית בסוגיה מושא הליך משפטי שהמדינה צד לו, זו העמדה שתוצג לבית המשפט גם אם לנושא משרה כזה או אחר ברשות המבצעת יש השקפה אחרת באותה סוגיה.