ד"ר מיכאל בן ארי
ד"ר מיכאל בן ארי צילום: חזקי ברוך

היועץ המשפטי לממשלה העביר ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר, את חוות דעתו בעניין הבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת.

לדעתו של מנדלבליט, שנכתבה גם על דעת פרקליט המדינה, אין לאשר את התמודדותו של ד"ר מיכאל בן-ארי בבחירות לכנסת אך אין למנוע את הריצה של עו"ד איתמר בן גביר.

לחצו כאן לקריאת חוות הדעת המלאה של היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה כותב כי אחרי שעיין בראיות שהובאו על ידי התנועה הרפורמית וחברות הכנסת תמר זנדברג וסתיו שפיר שעתרו נגד בן ארי ובן גביר, "ביחס לבן ארי אין לאפשר את מועמדותו לכנסת ה-21 וזאת בעילה של הסתה לגזענות".

"באשר לבן גביר", כותב היועץ המשפטי לממשלה, "אך שמצבור הראיות בעניינו מטריד ביותר והוא התקרב לתחום המונע התמודדות בבחירות לכנסת, הרי שנוכח המבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון לפסילתו של מועמד לבחירות, דינה של הבקשה בעניינו להידחות".

היועץ המשפטי לממשלה מדגיש, כי עיקר המשקל ניתן לדברים אשר נאמרו בקולו של בן-ארי, בסרטונים שונים בעת האחרונה, שחלקם אף הועלו לעמוד הפייסבוק של "עוצמה יהודית עם מיכאל בן-ארי".

לעמדת היועמ"ש, "שורה של ציטוטים המפורטים בעמדה מלמדים באופן מובהק כי בן-ארי מסית לליבוי יצרים שיטתי על יסוד לאומי-אתני נגד האוכלוסיה הערבית, באופן המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום. בן-ארי קורא לשלילה אלימה של זכויות האוכלוסיה הערבית, לביזוי שיטתי ומכוון של האוכלוסיה הערבית, המאובחנת כמובן לפי יסוד לאומי-אתני, כ"אומה רצחנית", "בעלי אופי בוגדני ורצחני", אנשים שמבינים "רק כח", וכיו"ב. מכלול מתמשך וחמור זה, מלמד כי יש הצדקה לפסילת בן-ארי, הכל על-פי ההגדרות המדויקות שקבעה הפסיקה", טוען מנדלבליט.

לדבריו ולדברי פרקליט המדינה, "ראיות אלו חמורות וקיצוניות מבחינת עוצמתן; המטרה האמורה היא בגדר יעד מרכזי ושליט של המועמד, ולא נושא טפל ושולי, אלא מדובר במטרה שהיא השתקפות סגולית של זהות המועמד; המועמד פועל למען מימוש מטרות אלו לשם הפיכתם מרעיון להגשמתו וההתמודדות בבחירות נועדה למימוש המטרה או להגברת המעשה".

"עיון בתגובתו של בן-ארי מלמד שהוא נמנע מלהתייחס לראיות המשמעותיות ביותר בבקשה, בדגש על התבטאויותיו הקיצוניות בשנה האחרונה. לא נעלמה מעינינו העובדה כי לא נמנעה מבן-ארי בעבר ההתמודדות לכהונה בכנסת והוא אף כיהן בה תקופה של ארבע שנים כחבר כנסת מן המניין. יחד עם זאת, כאמור לעיל, עיקר המשקל בבחינת הסוגיה דנן ניתן לראיות והתבטאויותיו של בן-ארי מן העת האחרונה כפי שפורט בהרחבה. אין מדובר בהתבטאות בודדה של בן-ארי, או בהתבטאויות ספורדיות. המדובר בהתבטאויות עקביות, לאורך תקופת זמן משמעותית ומהעת האחרונה בה מבקש בן ארי להציג את משנתו הפוליטית ולשכנע את קהל הבוחרים לבחור בו. מדובר על התבטאויות המצויות במוקד עיסוקו של בן-ארי, כפי שעולה מעמוד הפייסבוק הפוליטי שלו. אין מדובר במקרה גבולי. מדובר במקרה המצוי עמוק בתחום המצדיק ומצריך את פסילת המועמד לפי החוק, גם לפי המבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה", כתב מנדלבליט.

נזכיר כי אתמול, הודיע היועץ המשפטי לממשלה שהוא מתנגד לפסילת השתתפותה של מפלגת רע"מ-בל"ד בבחירות הקרובות, בטענה שאין תשתית ראייתית מספקת לפסילתה.

מנדלבליט השיב לעתירה שהגישה הליכוד בטענה שיש לפסול את המפלגה בשל שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ובשל תמיכתה במאבק המזוין של ארגון טרור או מדינת אויב נגד ישראל.

"נראה כי הראיות המובאות בבקשות שלפנינו אינן מבססות את אותה 'מסה ראייתית קריטית', הנדרשת בפסיקה לצורך פסילה של רשימת מועמדים לכנסת", כתב מנדלבליט בהחלטתו.