רונן מנליס
רונן מנליסPhoto by Noam Revkin Fenton/Flash90

פרסום ראשון: חטיבת דובר צה''ל תפעל בשבתות ובמועדי ישראל על פי נוהל מיוחד שנקבע על ידי קציני החטיבה ואנשי הרבנות הצבאית.

דובר צה''ל תת-אלוף רונן מנליס שהפיץ את המסמך למערך הדוברות של צה''ל, הסביר כי הסדרת הפעילות בשבת תאפשר לכלל חלקי החברה בישראל לשרת בחטיבה.

עקרונות הלכתיים

על פי המסמך, חייל/ת ומפקד/ת שנדרש להיות זמין במהלך השבת רשאי לשאת עימו טלפון נייד, ורצוי שיכניס אותו מבעוד יום לכיס המכנסיים או החולצה, כדי לחסוך בטלטול ישיר שלו במהלך השבת. אם נדרש לשאת אותו במקום שאין בו עירוב, יבצע זאת ב"שינוי", כגון שיניח את הטלפון בין החולצה לגופיה.

אין להעביר במהלך השבת את הטלפון למצב שקט, אף לא לצורך השתקתו בזמן התפילות. במידה שהשאירו על מצב רטט, וחושש שבמהלך השינה לא ישמע שמתקשרים אליו, יניחנו על משטח מתכתי כך שישמיע רעש בעת צלצול.

חובה להטעין את סוללת הטלפון מערב שבת, וזאת כדי להימנע מן הצורך להטעין אותו בשבת. במידה והסוללה אזלה באופן בלתי צפוי בשבת, יש לחבר את המכשיר למטען ואת המטען לשקע ב"שינוי".

יש לנטרל מערב שבת את כלל ההודעות וההתרעות שאינן קשורות לפעילות המבצעית (כגון התרעות מקבוצות שונות הפעילות בשבת ואינן משמשות לעשייה הדוברותית), ולוודא שהמכשיר יצלצל רק לצרכים חיוניים.

פעילות להגנת כוח צה''ל - מותרת בשבת
פעילות להגנת כוח צה''ל - מותרת בשבתצילום: דובר צה"ל

עקרונות לביצוע משימות בחטיבת דובר צה"ל

פעילות שמגנה באופן ישיר על חיי האדם, ובכלל זה: הרחקה ממקום אירוע, הנחיות ביטחון והתגוננות, ניטור תקשורתי המגן על שלום הכוחות בשטח וכן הלאה – מותרת באופן גורף, ותתבצע בשבת כבחול.

המעטפת התקשורתית המלווה את הפעילות המבצעית, ובכלל זה: הצטרפות לפעילות מבצעית לצורך תיעוד והסרטה; דיווח תקשורתי ופעולה ברשתות החברתיות על אירועים מבצעיים, גם לצורך הענקת לגיטימציה לפעילות הכוחות בשטח; הודעה על נפגעים במהלך פעילות מבצעית או על נפגעים באירוע טרור וכן הלאה – תתבצע בשבת, תוך התמקדות באותן פעולות שלא ניתן לדחותן לצאת השבת.

בחמ"לים ביחידת דובר צה"ל יותקנו "התקני שבת", כדי שיתאפשר לחייל/ת המעוניינים בכך להשתמש בהם ובכך לצמצם את חילול השבת הנדרש לצורך הפעילות המבצעית.

כלל הנושאים והשאילתות שאינם קשורים לפעילות המבצעית – לא יטופלו בשבת. כאמור לעיל, לא קיימת הבחנה לעניין זה בין חייל/ת שומרי שבת לכאלה שאינם שומרים שבת.

זכות הציבור לדעת – אינה מתירה חילול שבת, למעט באותם נושאים שיש להם ממשק עם הפעילות מבצעית, ודברור סדור שלהם יאפשר את המשך הפעילות ואת הצלחתה.

פגיעה בתדמית צה"ל שלא בהקשר מבצעי, דוגמת כתבה על פגיעה בתנאי השירות של החיילים (מזון מקולקל במטבח צבאי) – אינה מתירה חילול שבת, ותטופל עם צאת השבת או החג.

משמרות בשבת

כלל החמ"לים והמכלולים במערך דובר צה"ל יאויישו בשבת בהתאם להגדרות המבצעיות. חובה לענות לכל שיחת טלפון שמתקבלת בשבת, ובמידה ומדובר על נושא שאיננו מבצעי, יש להשיב בנימוס שהוא יטופל לאחר השבת.

כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים ישהו ביחידה למשך כל השבת. הקפצת חייל/ת או מפקד/ת מביתו מותרת רק לצורך מבצעי בהול, ולאחר שהתקבל לכך אישור פרטני על ידי דובר צה"ל \ רמ"ח תקשורת.

חייל/ת המסיימים משמרת ביום שישי, או מתחילים אותה בצאת השבת, ישוחררו לביתם בהתאם להפ"ע שבתות ומועדים (07.0101, סעיף 6), כך שיוכלו להגיע לביתם בתחבורה ציבורית עד שעתיים לפני כניסת השבת, או לצאת מביתם החל משעה לאחר צאת השבת.

נציג דובר צה"ל בדרג הנפרס – יצטרף לפעילות המבצעית בשבת בהתאם לשיקול דעת המפקד בשטח.

ניטור תקשורת

ניטור התקשורת (צפייה במהדורות, באתרי האינטרנט וברשתות חברתיות) – יתבצע בשבת, על בסיס חיילים או קצינים שמבצעים בכל מקרה תורנות ביחידה או על ידי תורן שהופקד על המשימה מבעוד מועד.

ניטור תקשורת בדיגיטל ישראלי ובינלאומי יתבצע במהלך השבת על ידי תורן שהופקד על המשימה מבעוד מועד.

הודעות ודיווח לגורמים הרלוונטיים יישלחו רק במידה והניטור אכן העלה נושא מבצעי המחייב טיפול ודיוק בשבת. פגיעה בתדמית צה"ל שלא בהקשר מבצעי, או נושא שמסוקר בהרחבה ולא התקבלה אודותיו שאילתא – החייל\ת הצופה ידווח לקצין הממונה, שיחליט האם אמנם נדרשת פעילות כלשהי בשבת (עם צאת השבת יבצעו התורנים לקט על נושאים שעלו בתקשורת בהקשר צה"ל ולא דרשו טיפול במהלך השבת).

הודעות "לידיעה בלבד" לא יישלחו בשבת. הודעה המחייבת טיפול בשבת – ניתן לשלוח בקבוצת הווטסאפ הרלוונטית, גם אם מכותבים אליה גורמים שאינם נדרשים לטפל בה באופן ישיר.

פינוי חייל פצוע
פינוי חייל פצועצילום ארכיון: דובר צה"ל

נפגעים

דיווח על נפגעים באירוע מבצעי בשבת – מותר, במסגרת החובה לדברר את העשייה המבצעית.

נפגע באירוע מבצעי שפונה לבית חולים בשבת – מותר לנציג דו"ץ להגיע לבית החולים, במטרה למנוע ממשק בין הנפגע ובין כתבים ועיתונאים, בהתאם להחלטת דובר צה"ל \ ס' דובר צה"ל.

פעילות הנדרשת לצורך פרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בפעילות מבצעית (לרבות פעילות לצורך פרסום שמו עם צאת השבת) – תתבצע תוך ביצוע פעולות שאיסורן מדברי חכמים: שיחת טלפון ושימוש במחשב. אי-ביצוע פעולות אלה בשבת יוביל לפגיעה ביכולת השליטה של צה"ל במערך ההודעה על נפגעים בשבת.

הודעה על מוות שאינו בפעילות מבצעית לא תטופל בשבת, למעט במקרים חריגים, שבהם קיים חשש להפצת ידיעות כוזבות ובלתי מדוייקות אודות סיבת המוות, או פרטים נוספים הקשורים בכך, שעלולים לפגוע פגיעה משמעותית במשפחת החלל. על הדובר הרלוונטי לעדכן על האירוע בקבוצה המבצעית ועל החמ"ל לאשר בת"ל נצור תוך מינימום חילול שבת.

התקני שבת

במהלך השבת תבוטל הרשאת טביעת האצבע בכניסה לבסיס דו"ץ בבית סוקלוב, הכניסה והיציאה מהבניין תתאפשר על ידי נעילה ופתיחה באמצעות מפתח בלבד.

עם מעבר יחידת דובר צה"ל למשכנה החדש, יושלמו התקני השבת הנדרשים בכלל המכלולים ביחידה: בקרות כניסה מותאמות לשבת, מקלדת ועכבר מותאמים לשבת וכן הלאה.

חייל/ת שומרי שבת ישתמשו בהתקנים אלה בהתאם למדיניות ההלכתית המפורטת בספר "תורת המחנה" של הרבנות הצבאית.

לקצינים וחיילים שנדרשת מהם זמינות בטלפון במהלך השבת תינתן האפשרות ל"ביפר" בו תתקבל התראה כי הם נדרשים לגשת לטלפון. ככלל, נשיאת טלפון נייד בשבת מותרת, בהתאם לעקרונות ההלכתיים המפורטים לעיל.

באחריות הקצין/נה התורנים לוודא לפני כניסת השבת כי מיחם ופלטה לחימום מזון מחוברים ופועלים.

בכל ספק בעניין נחיצות או דחיפות הטיפול באירוע או בשאילתא בשבת, שלא בא על פתרונו לנוכח העקרונות שפורטו לעיל, יובא הדבר באמצעות המפקדים להחלטה נקודתית של סגן דו"ץ ורמ"ח מבצעי תקשורת/דובר צה"ל.

ח"כ בצלאל סמוטריץ' בירך על פרסום נוהל שבת של דובר צה"ל.

"‏אין כמו לראות תהליכים שמבשילים עד ביצוע. לפני מספר חודשים הגשתי לשר הביטחון שאילתא לגבי נוהל שבת לדובר צה"ל. קיבלנו תשובה שיטופל והיום בשעה טובה יצא הנוהל. תודה גדולה לדובר צה"ל על הביצוע", כתב סמוטריץ' בטוויטר.