התפרעות הערבים היא לא סיבה לעלות להר הבית

הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה, נגד העלייה להר הבית: "חילול ה' בהר הבית זה לא סיבה שיהודים יעלו להר ויעשו חילול ה' יותר גדול".

רפאל לוי , ו' באדר ב תשע"ט

בעקבות אירועי הימים האחרונים בהר הבית קורא הרב מיכה הלוי, רב העיר פתח תקוה לטפל בהתפרעויות הערבים בהר הבית, אך עם זאת מזהיר שזו אינה סיבה שיהודים יכנסו להר הבית.

"לצערנו הרב חילול ה' נורא קורה בימים אלו בהר הבית" אומר הרב הלוי בסרטון שמתפרסם היום. "אינם יהודים, שלפי ההלכה טמאים מלהיכנס למקום המקדש, עושים בהם כרצונם במקום המקדש, ומטמאים את המקום שלא כהלכה, זהו חילול ה'. אנחנו צריכים להצטער מאוד על החילול ה' הזה, ולהתפלל להפסקתו".

לדברי הרב על הממשלה לפעול שלא תהיה עליית אנשים טמאים להר הבית: "באמת הר הבית בידינו. הממשלה היא הריבון. היא השלטון. ממשלת ישראל, ממשלה על מדינת ישראל כמדינה יהודית, במתחם הציבורי של הר הבית, צריכה להפעיל בו את דין ההלכה, שלא ייכנסו טמאים. יש פוליטיקה, יש יחסי אומות העולם, אבל בודאי ובודאי כל מה שניתן להיעשות צריך להיעשות. הממשלה נקראת בזה לטפל בענין שלא ירבו טומאה בהר הבית, ולא יוסיף עוד חילול ה' ".

עם זאת מדגיש הרב כי הפתרון הוא לא בעלייה של יהודים להר: "חילול ה' לא יכול להיות מתוקן ע"י חילול ה' ע"י יהודים. יהודים שיעלו להר הבית בשביל למנוע את החילול ה' של הגויים, הם עושים עבירה, והעבירה עצמה היא חילול ה' ".

הרב יוצא גם נגד הטיעון של העולים להר כי הם עולים מדין כיבוש הארץ: "ענין הר הבית הוא לא כיבוש הארץ. עניינו של הר הבית כמקום תפילה, כמקום השראת השכינה, הקדושה, הוא מקום קדוש, מקום קדוש הוא לא אחיזה טריטוריאלית כיבושית, ולכן התיקון הגדול של היהודים שיתפללו כל הזמן כנגד מקום המקדש, כנגד קודש הקודשים".