נשף תחפושות

למה מתחפשים הפוליטיקאים, למה מתחפש בג"ץ ומה חובת הבוחרים בעולמם. הלכות תחפושות לפוליטיקאים לפני בחירות, מיוחד לפורים

דביר שרייבר , י"ג באדר ב תשע"ט

אומרים דבר אחד ועושין דבר אחר. למצולמים אין קשר
אומרים דבר אחד ועושין דבר אחר. למצולמים אין קשר
צילום: תומר נאוברג, פלאש 90

תנו רבנן: מיום שחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. וקשה: שאם כל השולחן ערוך ונושאי כליו וספרות השו"ת נכנסים בתוך ארבע אמות, מה כבר יש מחוץ לד' האמות הללו?

נחלקו הפוסקים. איכא דאמרי: כלום. ואיכא דאמרי: פוליטיקה. ואיכא דאמרי שכלום ופוליטיקה זה בדיוק אותו דבר.

על כן אחת לשלוש או לארבע שנים, ובצוק העיתים אף אחת לשנה וחצי או שנתיים, באים הפוליטיקאים ודורשין בשבח עצמן ועושין סרטונין בספרי הפנים (פעייסבא"ק בלע"ז) ומצייצים בטוויטרין ומהללין ומפארין את מעשיהם הטובים ואת יקר תפארת גדולתם ימים רבים, ולא עוד אלא משמיצין ומזהירין מפני הפוליטיקאים היריבים שאסור לסמוך עליהם לעולם, אלא אם כן יישבו ביחד בקואליצי"א ויהיו שותפים ולא יעשו מחיצה ביניהם בבחינת הנה מה טוב ומה נעים שבת פוליטיקאים גם יחד.

ונקרא שמם פוליטיקאים לפי שהפוליטיקה לעולם אינה מגיעה לבד, תמיד בא יחד איתה עוד משהו: פוליטיקה-עם-נשמה, פוליטיקה-עם-הבנה, פוליטיקה-עם-הקשבה, פוליטיקה-עם-אהבה. ואף על פי שלאחר הבחירות מתנדפים החיוכים והפוליטיקה-עם הופכת בן לילה לפוליטיקה-בלי, אף על פי כן יפה הם עושין שלפחות משתדלים הם, לפי שנצטווינו בשבת שלפני פורים להשמיע פרשת זכור את אשר עשה, ואלו לעיתים עושים לעיתים אינם עושים, לעיתים שומעים לעיתים אינם שומעים, מכל מקום את הבטחותיהם זכור אינם זוכרים, לקיים את הנאמר בספר בראשית ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, אל תקרי משקים אלא משקיעים. שאותם פוליטיקאים משקיעים לפני הבחירות את כל מרצם וכונסין את כל היהודים לחוגי בית לקיים את הנאמר לך כנוס את כל היהודים, ואחרי הבחירות מטילין מיסים וגזירות, כמה שנאמר לך קנוס את כל היהודים.

ולפי שהפוליטיקאים אומרים דבר אחד ועושין דבר אחר, אף שמות מפלגותיהם הפך מהותן הן, כגון מפלגה המאגדת תחת כנפיה שלושה רמטכ"לים וג'ובניק אחד ומצדדי קפיטליזם עם חסידי הסתדרותיזם וקוראת לעצמה כחול-לבן כאשר היא עצמה רק כחול אשר על שפת הים. לפיכך אם מפלגה נקראת ליכוד בידוע שהיא מפולגת, אם קוראים לה איחוד בידוע שהיא מפורדת, אם בשמה מופיעה המילה חדש בידוע שמשהו ישן ממשיך, אם שמה עבודה בידוע שהיא בעד שביתה, אם שמה כולנו בידוע שאין לה אף אחד, אם השם שלה הוא מרצ בידוע שהיא מאוד עייפה, אם השם שלה הוא יחד בידוע שהיא לבד, ואם שמה זהות בידוע שמצביעיה ישכחו איך קוראים להם אחרי כמה שכטות, שהרי מדובר במפלגה עם שאיפות. ורבות ממפלגות אלו אחוזות אימה שמא לא יבואו לידי אחוז החסימה ולא יגיעו אל הכנסת ותגווע מפלגתם, ויעשו עליהם סיום הש"ס.

והנה מצווה להתחפש בפורים כדי לקיים את מאמר הנביא והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות. ומי שאינו יכול להתחפש בנר יתחפש במה שיש לו, וכשיהיה לו נר יעשה שאלת חכם כיצד ישלים תחפושותיו. ואלו הפוליטיקאים חפוש מתחפשים בנרות, שלפני הבחירות הם כשלהבת בוערת ולאחר הבחירות מתנדפים כעשן. ויש מהם שהולכים בגדולות ואינם מסתפקין בנר אלא מתחפשין לאבוקה גדולה וחולמים על היום שבו יאיר לפידם, על כן נקרא שמם יאיר לפיד.

אל תקרי אמריק"א

וכעת אבאר בסייעתא דשמיא מקצת מהלכות תחפושות לפני בחירות, למען אשר יידע הציבור וייזהר בהלכות אלה וילך בדרכים ישרות אשר צדיקים ילכו בם ופושעים ישימו פתק לבן.

א. הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב. לפיכך לא יציע פוליטיקאי לבני אדום לעקוב אחריו בטוויטר, אלא יתמקד בבני עמו אשר בחרו בטרור. ואם לא בחרו בטרור בידוע שאינם מבני עמו וישליכם מעל פניו בבושת פנים לפי שאין להם זכות הצבעה.

ב. לא יאמר פוליטיקאי מילים כגון תאמין לי, תקשיב לי, סמוך עליי, אני יודע מה אני אומר, לפי שמאחר שאמר זאת גילה דעתו שהוא לא מתכוון לאף מילה. לפיכך יכוון דעתו וישתוק עד הבחירות, שנאמר גם אוויל מחריש חכם ייחשב, שאם יפתח את פיו יידעו שהוא עוטה על עצמו תחפושת, ואם ישמור על שתיקה אז גם.

ג. נחלקו הראשונים האם מותר לפוליטיקאי להתחפש לגוי. ושמעתי שיבשת אחת יש ושמה אמריק"א, אל תקרי אמריק"א אלא אמר-יכה, לפי שהם מעמידים עליהם מלך שאומר את אשר על ליבו ומכה את שונאיו ולועג ליריביו וביועציו אינו מתחשב ופתילו קצר ופיו וליבו שווים ואינו מוכן לעטות מסיכה ולהתחפש, על כן שמו טראמפ לפי שהוא מריע כחצוצרה וכולו טרארמפ. והפוליטיקאים של אומות העולם נחלקים ביחסם כלפיו, שמצד אחד הם סולדים הימנו ומצד שני רוצים להיות בדיוק כמוהו. על כן צ"ע האם מותר לפוליטיקאים ישראלים להתחפש לגוי וללכת בדרכיו, או להתחפש לגוי שקדם לו, שספק אם הוא ברק או במה, על כל פנים חיכו ממתקים וכולו מחמדים ומפזר חיוכים ודברים נכוחים ורק אחר כך מתהפך עליך ודש את בשרך בקוצים ובחוחים.

ד. לא יתחפש ימני לשמאלני ושמאלני לא יעמיד פנים שהוא ימני, שאלה הן תועבות הגויים שנצטווינו להתרחק מהן, שנאמר לא תסורו ממנו ימין ושמאל. ועוד נאמר לא יהיה כלי ימני על שמאלני ולא ילבש ימני שמלת שמאלני, שאלה המערבבין על מנת לגנוב את דעתו של הציבור הן עושין וגדול עוונם מנשוא. על כן יציג עצמו כל פוליטיקאי כאיש מרכז, שכך הוא יוצא ידי חובת כולם ומתון מתון ייקרא ושקול שקול ייאמר לו, ולאחר הבחירות יסיר את מסיכתו וישוב לאידיאולוגיה מוצקה של שמירה על ערכי הנצח של הפוליטיקאי הישראלי – הכיסא שלו בכנסת.

אשר ישלטו המה בפתקיהם

ה. מי שמפלגה פונה אליו ומציעה לו להצטרף לרשימתה ולעבוד את עבודתה, לא יצטנע ולא יסרב. שכל שיש בו אחד משישים ממידת הענווה גילה דעתו שאינו פוליטיקאי.

ו. בימי קדם נהגו המפלגות לכתוב מצע ולהסביר לציבור את תוכניותיהן ואת התחייבויותיהן. ויש למחות ביד העושין כן, לפי שאיש לא קורא את המצע ומי שקורא לא מבין ומי שמבין לא מאמין ומי שמאמין לא מפחד, שהרי מקובלנו מליל הסדר שאחרי המצע בא מרור. ועיין בפרק אלו מציאות, אל תקרי מציאות אלא מצעים, שמצע ומציאות אותיות דומות הן אבל חוץ מזה אין ביניהם שום קשר.

ז. חובה על כל אדם להצביע בבחירות, ואין צריך לומר להתווכח עם חבריו ולצעוק עליהם שהם לא מבינים כלום מהחיים שלהם ואחר להודות שאין לו מושג למי להצביע.

ח. לפי שנאמר גם ושתי המלכה עשתה משתה, ואין ושתי אלא שתי וערב, לפיכך גם שופטי בית המשפט העליון יושבים בערב ועושין משתה ושותים לשמאל את המנדטים. הכיצד? לוקחין כפיר אריות, המתקרא בן-ארי, ופוסלין מועמדותו בק"ן טעמים ומעבירין את כל השאר ללא טעם ומותירין טעם רע. והשמאלנים וחיות הגודש משבחין ומפארין ומעריצין ועושין משתאות בעוד הימנים מביטים בעיניים משתאות ואומרין על מה חרי האף הגדול הזה אשר עשה בג"ץ, אל תקרי בגץ אלא בא-גנץ, לפי שהם מכשירים את השמאלנים ומטריפים את הימניים. ואילו השמאלנים אומרים מה בכך, הרי הימניים מטורפים גם ככה. לפיכך באים המוני בית ישראל שהם עם קשה עורף ועושין ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בפתקיהם, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו תמיד, אז למה לי פוליטיקה עכשיו.

לתגובות: dvirshrayber@gmail.com