הציפייה לגאולה, היא המוטיב המלכד ביותר בעם ישראל, תקווה ששמרה אותנו כעם גם אם היינו פזורים בכל העולם, וגם כשעברנו ניסיונות קשים בניסיון להכחידנו.

השיר מבטא את הציפיה לגאולה, את החששות מחבליה ואת הידיעה והתקווה שהיא תגיע לפתע ויותר מהכל תאפשר לכולנו להבין את עומק מהות החיים "שוב לא תהיה שום שאלה, שלום ושקט ושלווה".

העיבוד הנפלא של ננסי ברנדס לשיר, הכניס קצב חדש לפעימות הלב המצפה לגאולה, שנושא את השיר אל עומק ההתרגשות שבמעמד התפילה והשאיפה האמיתית לרגע ההתגלות. "הגאולה".