"שמאלנים בוגדים" הקימו את המדינה
ח"כ חיים ילין (מפלגת העבודה) השתתף בפאנל בחירות של תנועת הקיבוץ הדתי בבארות יצחק