"לנתק מיידית את משרד החינוך מעמותות שפוגעות בצה"ל"

הרב אביעד גדות שיבח את השר נפתלי בנט על הובלת השיח הביטחוני: "לא בנשק וטכנולוגיה בלבד ננצח, אלא ברוח-לחימה וצדקת הדרך".

רפאל לוי , כ' באדר ב תשע"ט

"לנתק מיידית את משרד החינוך מעמותות שפוגעות בצה"ל" -ערוץ 7
הרב אביעד גדות
צילום: עצמי

סרן במילואים הרב אביעד גדות מעמותת "תורת לחימה", פנה היום (רביעי) במכתב לשר החינוך נפתלי בנט ושיבח אותו על הובלת השיח הביטחוני בימים האחרונים.

"ברצוננו לומר ישר כח על הובלת השיח הביטחוני – ערכי. שיח זה חשוב מאד היות ולא בנשק, טכנולוגיה או תהליכים ארגוניים בלבד ננצח, אלא ברוח-לחימה וצדקת הדרך נכריע את המערכה מול אויבי ישראל, כפי שעשה צה"ל, צבאו של העם היהודי, בכל מלחמות ישראל", כתב הרב גדות לבנט.

במכתב דרש גדות מהשר בנט לנתק מגע מארגונים הפועלים להחליש את צה"ל ועובדים עם משרד החינוך, ואף נקב בשמות ארגונים אלו, "כבוד השר יודע להצביע על שורש הבעיה בתפיסות פרוגרסיביות בוטות שחדרו לקצונה הבכירה, והפניית המשאבים והריכוז של המטה-הכללי למשימות 'מוסר' מעוות שוויון מגדרי על חשבון ערך הניצחון וחיי החיילים. על כן רצינו להסב את תשומת ליבו של השר לקיומם לכאורה של אותם ארגונים ממש, העוסקים בהחלשת צה"ל והפרעה להשמדת האויב, גם במשרד החינוך עליו השר אמון, בהתקשרויות חוזיות וכספיות מול המשרד, ובפעילות עם מורים ותלמידים.

''מדובר בגופים הבאים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, INSS, מכון מנדל, חוש"ן, "שדולת הנשים", בינ"ה והרטמן.

"אנו סבורים כי על מי שמתעתד לתקן את צה"ל להראות קודם כל דוגמא אישית, במעשים ולא בדיבורים. אנו קוראים לך לנתק לאלתר מגע בין משרד החינוך, אשר אמון על חינוכו של הנוער למוטיבציה לשירות משמעותי וערכי, לבין ארגונים אלו המטשטשים את הזהות היהודית והאישית, פוגעים במוטיבציה של הנוער העתיד להתגייס ופוגעים במטרתו של צה"ל כצבא יהודי מנצח", חתמו בארגון.