הרב חיים אמסלם מגיב לביקורת על ״זהות״

״ההשמצות, העלבונות, הלשון הרע, וההכפשות, כואבות ומרגיזות דווקא כשהן באות מאנשי תורה״. מספר 2 במפלגת ״זהות״ עונה למבקרים

הרב חיים אמסלם , כ' באדר ב תשע"ט

הרב חיים אמסלם מגיב לביקורת על ״זהות״-ערוץ 7
הרב חיים אמסלם
צילום: ליאור יאדו

רבות התלבטתי אם לשבת בעיצומם של ימים אלה כשאני מתרוצץ ברחבי הארץ על מנת לעשות נפשות למפלגת זהות בראשות משה פייגלין, אשר אני ממוקם בה במקום השני.

להמשיך להתעלם? או לקחת פסק זמן ולהתייחס לדברי הבלע הנאמרים ונכתבים, על ידי אנשים חובשי כיפה, המחזיקים מעצמם דתיים וחרדים.

ההשמצות, העלבונות, הלשון הרע, וההכפשות, כואבות ומרגיזות דווקא כשהן באות מאנשי תורה, המתיימרים להיות יראי שמים, ובמעטה של צידקות והגנה על הדת, לשונם חרב חדה ותיהלך בארץ, עד כדי לדמות אותי ואת משה פייגלין כצדוק ובייתוס וכעוכרי ישראל למיניהם, הרי לא חסר בפינו מענה לצאת כנגד כל המלעיזים הללו, הצבועים, דו-הפרצופיים, ובעיקר בעלי האינטרסים הגלויים והסמויים.

לא אדבר על הבוגדנות והשקר של ראשי מפלגות, או על הצביעות של עושה מעשי זמרי בסתר המבקשים שכר כפינחס! או על יראי שמים כאלו שהקדוש ברוך הוא לא סובל אותם כדברי הנצי״ב הידועים.

היום אסתפק בדרשת חז״ל על הפסוק ״דום להשם והתחולל לו״ דום להשם והוא יפילם חללים חללים לפניך! יקללו המה, ישמיצו המה, הם אומרים פן ירבה והקדוש ברוך הוא אומר כן ירבה!

אני מתפלל לבורא עולם שלא יטע בליבנו רגש של שנאה או רצון לנקמה. בינתיים אנחנו רואים את ברכת השם והסייעתא דשמייא ומשתאים, מי ילד לנו את אלה? אין זה כי אם מחסדי השם.

נמשיך בדרכינו לשם שמים על מנת להרבות כבוד שמים, והשם הטוב בעיניו הוא יעשה.