הרב מלמד: להתרחק ממפלגת זהות

הרב זלמן ברוך מלמד מתייחס במכתב לבוגרי ישיבת בית אל לסרטון של מועמד "זהות" הקורא להימנע מעריכת ברית מילה, וקורא להתרחק מהמפלגה.

הרב זלמן ברוך מלמד , כ"א באדר ב תשע"ט

הרב מלמד: להתרחק ממפלגת זהות-ערוץ 7
הרב זלמן ברוך מלמד
צילום: אתר "ישיבה"

לבוגרי הישיבה
שלום וברכה,

אמרו חכמים "דאגה בלב איש, ישיחנה לאחרים".

ראיתי סרטון שפורסם ברבים, של אחד מחברי מפלגת זהות שבו הוא קורא לבני ישראל שלא למול את בניהם שישארו ערלים , הסרטון הזה זעזע אותי. הרי ברית המילה היא הברית בין ישראל לאביהם שבשמים. על הברית הזאת ישראל מסרו את נפשם ולכן מצווה זו נתקיימה בידם. זה מה שעשו עמלק, הם נטלו עורלותיהם של ישראל וזרקו למעלה ואמרו "טול את שלך". במשך הדורות אויבי ישראל שרצו לעקור את התורה גזרו על המילה. הם ידעו שהמילה היא יסוד התורה. הפרת בריתו של אברהם אבינו, זה לעקור את הכל.

כולי מזועזע איך מפלגה בישראל בוחרת מועמד כזה לייצג אותה. זה מעיד על דרכה של המפלגה. חשבתי בתחילה שאנשי המפלגה לא ידעו את מהותו של אותו אדם, אך נודע לי שהוא מפורסם בקלקוליו. איך מפלגה זו הקוראת לעצמה זהות, מקובל עליה אדם זה. נראה שהוא מייצג חלק מהמגמה של המפלגה?!

נאמר לי אחר כך שאדם זה חזר בו מסרטון איום זה. אך מה שהוא עשה בפרהסיה א"א לתקן, אלא אם יוציא סרטון שיתפרסם ברבים שבו הוא מביע חרטה וצער ובושה על מה שעשה, והוא מבקש ומתחנן שאף אדם לא יתפתה לטפשות של הסרטון הגס, וכן יבקש ויאמר שהדבר החשוב ביותר שצריך כל בן ישראל לקיים הוא מצוות המילה ולהכניס את בניו בברית קודש.

אם ישאל אדם למה מצות מילה חמורה יותר מחילול שבת, עבודה זרה וגילוי עריות, התשובה היא שהמילה היא הבסיס היהודי של כל היהדות. הבסיס הוא קשר הברית שבין ישראל לאביהם שבשמים. בלי הברית אין תורה ואין כלום. אם אדם ח"ו נכשל בכל המצוות אך עדין שומר את הברית, יש בו את הנקודה היסודית של יהודי, אך אם עקר את הברית, נעקר ונעשה זר. כך הורונו חכמי התורה הפנימיים. על כן אני כל כך מזועזע. המתחבר לאדם הזה שזו השקפתו, חבר הוא לאיש משחית, חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים.

כל אדם בעל רגש יהודי, צריך להתרחק ממפלגה שנותנת מקום לעמדה מושחתת, הפוגעת ביסוד היסודות של עם ישראל.

בברכה,

זלמן ברוך מלמד
בית-אל