השכר הריאלי ממשיך לטפס

השכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר עמד בינואר 2019 על 10,018 ש"ח, עלייה של 2.2% לעומת ינואר 2018.

ערוץ 7 , ב' בניסן תשע"ט

השכר הריאלי ממשיך לטפס-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר עמד בחודש ינואר 2019 על 10,538 ש"ח, עלייה של 3.4% לעומת ינואר 2018.

השכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר עמד בינואר 2019 על 10,018 ש"ח, עלייה של 2.2% לעומת ינואר 2018.

בחודש ינואר 2019, 33.9% (1.250 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,538 ש"ח).

66.1% (2.433 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

עליית השכר החדה ביותר נרשמה בענף מידע ותקשורת, שם עלה השכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר ב-4.7% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019, בהמשך לעלייה של 8.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018.

בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר ב-2.3% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 , לעומת עלייה של 3.2% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018.