בני ברק: ארבעה בסיסי שיטור קהילתי

הקמתם של בסיסי השיטור הותאמה לאופי השכונה והפוטנציאל ההתנדבותי בעיר. יחד עימם פועלים כ-700 מתנדבים המשרתים את תושבי העיר.

בן שאול , י"א בניסן תשע"ט

בני ברק
בני ברק
צילום: Gili Yaari /FLASH90

האגף לשירותי חירום של עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, הקימו ברחבי העיר מערך נרחב של ארבעה בסיסי משמר אזרחי ושיטור קהילתי.

הקמתם של בסיסי השיטור הותאמה לאופי השכונה והפוטנציאל ההתנדבותי בעיר. יחד עימם פועלים כ-700 מתנדבים המשרתים את תושבי העיר.

הפרטים אודות הקמת הבסיסים הובאו בדו"ח מפורט על סיכום עבודת האגף בשנה האחרונה והתכניות לשנה החדשה, כפי שהוגש על ידי חיים נוגלבלט, מנהל האגף ויו"ר ארגון הקב"טים (קציני ביטחון) הארצי לראש העיר אברהם רובינשטיין.

בדו"ח גם נמסר על מוקד עירוני הפועל בעיר המספק מיגון ואבטחה למוסדות העירוניים ומהווה מרכז לשליטה, תיאום ובקרה בשעת רגיעה בכל בעיה עירונית.

במקביל האגף לשירותי חירום הכין שורה של מתקנים לשעת חירום, ובהם מרכזי קליטה לקליטת מפונים וסידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, מרכז תמיכה למפגעי חרדה, פריסת צופרים ומרכזים לחיסוני אוכלוסייה ותחנת ריכוז חללים, ובשיתוף עם עיריית רמת גן השכנה.