פרשת "בראון-חברון" 2?

יו"ר מרצ, ח"כ תמר זנדברג, פנתה ליועמ"ש בדרישה שימנע הכנסת סעיפים הנוגעים למצבו המשפטי של נתניהו להסכמים הקואליציוניים.

ערוץ 7 , י"א בניסן תשע"ט

תמר זנדברג
תמר זנדברג
צילום: מרק ישראל סאלם

יו"ר מרצ, ח"כ תמר זנדברג, פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לאסור על נתניהו להכניס למשא ומתן הקואליציוני סעיפים אשר קשורים במצבו המשפטי שלו, מאחר שלטענתה זוהי עבירה של הפרת אמונים.

זנדברג ציינה את פרשת בראון-חברון וכתבה "קווי הדימיון בין פרשת 'בראון-חברון' לבין מצבו של מר נתניהו כיום הינם דומים באופן מטריד ומשכך שומה עליך להתערב בטרם יחל רשמית משא ומתן קואליציוני".

"העסקה לפיה יתמכו מפלגות השותפות בקואליציה בחקיקת חוקים אשר משמעותם שינוי לטובה של מצבו המשפטי של ראש הממשלה החשוד בפלילים בן באופן בו תוענק לו חסינות מפני העמדה לדין והן מפי חקיקת חוקים אשר יש בהם כדי למנוע את מיצוי ההליך המשפטי כנגד מר נתניהו הינה עסקה פסולה ואסורה העולה לכדי הפרת אמונים שכן יש בה פגיעה חמורה וקשה באינטרס הציבורי", קבעה זנדברג.

זנדברג הוסיפה, "כאן המקום לשוב ולהזכיר כי בפרשה המכונה 'בראון-חברון' נעשה ניסיון לכאורה להעניק טובת הנאה לנאשם בפלילים על דרך מינוי יועץ משפטי לממשלה אשר יקל עימו, מעשה אשר כתוצאה ממנו נערכה חקירת משטרה והוקמה ועדת 'שמגר' אשר שינתה את דרך מינוי היועץ המשפטי לממשלה".

"קווי הדימיון בין פרשת 'בראון-חברון' לבין מצבו של מר נתניהו כיום הינם דומים באופן מטריד ומשכך שומה עליך להתערב בטרם יחל רשמית משא ומתן קואליציוני בין המפלגות המבקשות להצטרף לקואליציה בראשות מר נתניהו לבין מפלגת הליכוד ולהבהיר בצורה חד משמעית ובלתי ניתנת לערעור כי כל עסקה אשר משמעותה מתן הקלות, חסינות או כל הטבה אחרת המשפיעה לטובה במישרין או בעקיפין על מצבו המשפטי של מר נתניהו הינה אסורה ועלולה להביא לחקירה פלילית כנגד המעורבים בה", חתמה זנדברג.