בנק הפועלים
בנק הפועליםצילום: פלאש 90

בנק הפועלים השלים היום בהצלחה מהלך נוסף ליישום החוק להגברת התחרות, וחתם על הסכם למכירת 10% מהחזקותיו בחברת שב"א לחברת מאסטרקארד העולמית.

התמורה הכוללת תעמוד על 11 מיליון דולר (כ-39 מיליון ש"ח), מתוכה 9 מיליון דולר ישולמו במועד השלמת העסקה ו-2 מיליון דולר נוספים יינתנו כשירותים שונים שתעניק מאסטרקארד לבנק.

בגין מכירת המניות כאמור, צפוי בנק הפועלים לרשום רווח לפני מס במועד השלמת העסקה בסך של כ-27 מיליון ש"ח. כמו כן הגיעו הבנק ומאסטרקארד להסכמות והבנות ביחס למערכת היחסים הקיימת ושיתוף הפעולה ביניהם.

בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל משנת 2017, נדרשים הבנקים למכור את החזקותיהם העולות מעל 10% בשב"א עד תום חודש ינואר 2021. שיעור ההחזקה של בנק הפועלים בשב"א טרם המכירה עמד על 34.5%.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, ובהם קבלת אישורים רגולטוריים.

מטעם בנק הפועלים ליוו את העסקה פועלים שוקי הון כבנקאי השקעות ומשרד עו"ד ש. הורוביץ ומטעם חברת מאסטרקארד ליווה את העסקה משרד עו"ד מ. פירון.

עופר קורן, מנהל החטיבה הפיננסית בבנק הפועלים, אמר: "זהו צעד נוסף להשלמת ההיערכות לעמידה בחוק להגברת התחרות. אנו ממשיכים מסורת של שיתוף פעולה עם חברת מאסטרקארד ובטוחים שמאסטרקארד תוכל לתרום רבות להמשך פיתוח שוק התשלומים בישראל".

עומר אונגר, מנהל מאסטרקארד ישראל, אמר: "אנחנו שמחים על העמקת השותפות עם בנק הפועלים ומודים לו על האמון. השקעה במניות שב"א, שהיא למעשה מימוש של הוראות החוק להגברת התחרות, מסמלת מבחינתנו את המחויבות להמשיך ולפעול לקידום שוק תשלומים בטוח ומתקדם בישראל.