'היהודים הדמוקרטים ימיתו אסון על יהדות ארה"ב' רשת 13