קובעים עיתים עם הרב קצין: קטן שנעשה בר מצוה בימי הספירה