רקטה בגן ילדים בשדרות דוברות שדרות

צילום: דוברות שדרות
צילום: דוברות שדרות
צילום: דוברות שדרות
צילום: דוברות שדרות
צילום: דוברות שדרות
צילום: דוברות שדרות
צילום: דוברות שדרות
צילום: דוברות שדרות