דורסנות שלטונית או שמירה על איזונים?

עו"ד יוסי פוקס ועו"ד יובל יועז בדיון על השינויים המתוכננים במערכת המשפט מחוק ההתגברות ועד שיטת מיוני השופטים

103FM , ח' באייר תשע"ט

בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
צילום: פלאש 90

בזמן שבמשא ומתן הקואליציוני מתגבשות על פי הדיווחים הסכמות על שינויים במערכת המשפט והגבלת בג"ץ, התעמתו עו"ד יובל יועז ועו"ד יוסי פוקס בנושא בתוכניתה של אילה חסון ב-103fm.

עו"ד יובל יועז, היועץ המשפטי של התנועה לטוהר המידות, טען: "אנחנו רואים את הכותרות בעיתונים על הצעת החוק מתגבשת במסגרת המשא ומתן הקואליציוני עליה מדברים בנימין נתניהו ובצלאל סמוטריץ' ואנחנו מבינים שמדובר בהצעת חוק מאוד מרחיקת לכת שהמשמעות שלה חורגת בהרבה מעבר לעצם מילוטו של נתניהו מהעמדה לדין כשהוא מכהן כראש ממשלה. מדובר על חוק לעיקור חלקים נרחבים מסמכותו של בית המשפט העליון. בג"ץ פעל במשך 71 שנות קיום המדינה באופן בו פעל וקיים ביקורת שיפוטית על החלטות הרשות המבצעת במשך עשרות שנים. לפי הכותרות בעיתונים מדובר בצעדים לעיקור חלקים נרחבים מהיכולת של בית המשפט העליון לשמור על שלטון החוק, זכויות האדם ולייצר את האיזון הנדרש בין האזרחים לבין כוחו של השלטון. זה מה שעומד על הפרק ונמצא בסכנה".

לעומתו טעו המומחה למשפט חוקתי ומנהלי,עו"ד יוסי פוקס: "אני חושב שהדברים הללו הם היפוך המציאות. זו לא יוזמה של בצלאל סמוטריץ' אלא זה עלה בעשור האחרון כמה וכמה פעמים. אני שותף למהלכים ולא מדובר במהפכה אלא בהחזרת השפיות והאיזונים הנדרשים בין המערכת המשפטית לכנסת. אני מכנה זאת ביטול ההפיכה השיפוטית שעשה אהרון ברק לפני 30 שנה. בג"ץ ביטל לא פעם ולא פעמיים חוקים של הכנסת למרות שאין שום סעיף בחוק במדינת ישראל שמסמיך אותו לעשות זאת. לכן נדרשת פסקת ההתגברות כדי לוודא שהרשות המחוקקת היא המחוקקת של החוקים ובג"ץ אינו מחוקק העל. לצערי השר כחלון הטיל וטו על הנושא בכנסת הקודמת ואנחנו מקווים שהפעם זה יהיה אחרת".

איילת שקד הלכה על זה בגדול השאלה אם מדובר גם בשורה של חוקים שמשנים סדרי בראשית.
עו"ד יוסי פוקס: "אני שם בצד את חוק החסינות כי גם החוק הקיים מאפשר היום ברוב של 61 ח"כים שלא יגישו נגד ראש הממשלה כתב אישום. תיקון 33 קרה ב-2005. אז סל העילות שמתוכן מקבלים חסינות הורחב. אם הפגיעה בציבור הבוחרים היא בלי פרופורציה לחומרת העבירות ניתן לקבל חסינות. הרוב הנדרש הוא בוועדת הכנסת שפונה למליאה. אם הכנסת תאשר זאת, היועץ המשפטי לממשלה לא יוכל להגיש כתב אישום נגד אותו ח"כ, במקרה הזה ראש הממשלה, עד סוף הקדנציה שלו".

זו כותרת גדולה. אתה אומר שכל סיפור החסינות לא יעבור במגעים הקואליציוניים כי אין בו צורך.
עו"ד יוסי פוקס: "אני טוען שיש יוזמה במסגרת הרפורמה הגדולה להפוך חזרה את ברירת המחדל כך שהחסינות תהיה אוטומטית ויידרש רוב כדי להסיר אותה".

עו"ד יובל יועז: "כמה זריעת חול בעיניים. עורך הדין פוקס בעצמו עתר לא פעם לבג"ץ ואמר לשופטים אנא הגנו על זכויותיי כאזרח ואנא שמרו על כך שרשויות המדינה יקפידו על שלטון החוק. כעת הוא דיבר על שנת 2005 בה הורחב סל העילות המקנה לוועדת הכנסת להותיר חסינותו של חבר כנסת. מי ישמור על כך שחברי הכנסת יפעלו על פי סל העילות הקבוע בחוק וירגשו מהסמכויות שניתנו להם בחוק. מי יקפיד על זה? התשובה היא בג"ץ. זו הסכנה ברפורמה הגדולה במערכת המשפט עליה מדברים. תיקון החוק 33 נעשה ב-2005 בעקבות פסקי דין של בג"ץ שאפשרו לכנסת להתיר את החסינות של אורן חזן ומיכאל גורלובסקי שלא כדין ובאופן בלתי חוקי. זו הסיבה בגללה שינו את חוק החסינות. לפני התוכנית הגדולה של יוסי פוקס ובצלאל סמוטריץ' לא תהיה לבג"ץ עוד סמכות לומר לשר בממשלה, משרד ממשלתי או מליאת הממשלה שהם פועלים שלא כחוק. זה ביטול שלטון החוק".

עו"ד יוסי פוקס: "אני מקבל חלק קטן מדבריו. שהיכולת להתערב בהחלטותיה של הכנסת יצטמצם כשיש בה רוב של 61. אם רשות מנהלית תחרוג מהחוק בוודאי שיהיה ניתן לפנות לבג"ץ.

עו"ד יובל יועז: "כאשר אריאל שרון החליף את משה (בוגי) יעלון באביגדור ליברמן אתה היית זה שהגיש עתירה לבג"ץ. לפי הרפורמה שאתה עכשיו חתום עליה. לא תוכל לעשות זאת עוד".

עו"ד יוסי פוקס: "להזכירך בג"ץ חייב אותי לצרף את השר אילון כדי לדון בעתירה לגופה. בניגוד למה שיובל אומר, כאשר מישהו ייפגע מפעולה שלטונית הוא יוכל לעתור לבג"ץ. הרשות המחוקקת, בייחוד כמחוקקת חוקי יסוד צריכה לעמוד. כל הסיבה שבג"ץ מתערב ומבטל חוקים הוא כי יש טענה של פגיעה בחוקי יסוד. ואז הכנסת מחוקקת את חוק הלאום ובג"ץ מקיים דיון אם החוק הוא חוקתי או לא. זה דבר שלא מתקבל על הדעת והרפורמה הזו חשובה ביותר".

עו"ד יובל יועז: "הפוליטיקאי יוסי פוקס שכח מוסכמות ייסוד של המשפטן יוסי פוקס. הרפורמה הזו שהוא חתום עליה יחד עם בצלאל סמוטריץ' בטענה שהם יחזירו את השפיות כמו במדינות אחרות שכחו שמדינות אחרות יש חוקה עם זכויות יסוד משוריינות שמגנות על האזרח מפני השלטון. מה שפוקס וסמוטריץ' רוצים לעשות זה לתת כוח בלתי מוגבל של הרוב במדינה בה מחוקקים חוקים בשלוש קריאות ביום או יומיים".

עו"ד יוסי פוקס: "בעיני עדיפה דיקטטורה של 61 חברי כנסת מאשר דיקטטורה של 11 שופטי בג"ץ".