חתימת ההסכם
חתימת ההסכםצילום: אגף הדוברות בהסתדרות

ההסתדרות, הנהלת ארקיע וראשי ועדי העובדים בחברה הגיעו לשורת הסכמות הנוגעות להתייעלות החברה וכן לתנאי ההעסקה של כל עובדי אחזקת המטוסים ועובדי הקרקע בארקיע.

ראשית, נחתמו בין הצדדים הסכמי עקרונות לסקטור עובדי הקרקע וסקטור עובדי אחזקת מטוסים, אשר ייחתמו בתוך 40 ימים כהסכם קיבוצי לתקופה של שלוש שנים.

בין ההסכמות שהושגו עבור העובדים מסקטורים אלה: תוספת שכר של 6%, עדכון שכר היסוד על פי טבלת קבוצות מסודרת הקובעת גם שיפור בשכר בהתאם למעברי תפקידים, עדכון תקרת חישוב אחזקת רכב, תוספת קו לבקרים ופקחי רחבה בשדה התעופה רמון, גמול גרירת מטוס, גמול הדרכת קציני מבצעים, תוספת ותק חודשית מיוחדת, קבלת תלושי מזון בשבתות וחגים וכן הסדרת פעילות ועד העובדים.

בנוסף, נוכח הצורך של ארקיע לנקוט בצעדי התייעלות וחיסכון בתנאי השוק המשתנים, הצדדים ניהלו משא ומתן שבסופו הגיעו להסכמות בדבר הצורך בסיום העסקת עובדים ומנהלים בחברה. הוסכם כי העובדים שיסיימו את העסקתם בחברה ייהנו מפיצויים מוגדלים בסכומים שונים עד לגובה של 200%.

בנוסף סוכם על סיום העסקת חברה חיצונית המבצעת פעילות הזמנות, כך שפעילותה תבוצע על ידי עובדי חברת "ארקיע קליק".