כתבי הרב הדרי
כתבי הרב הדרי צילום: דוברות

לקראת יום השנה הראשון לפטירת הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל, ראש ישיבת הכותל וממייסדיה, ספר ראשון מכתביו יוצא לאור.

הספר עוסק בתורתם של שני כהנים גדולים, רבי צדוק הכהן מלובלין והרב אברהם יצחק הכהן קוק, שתי דמויות מרכזיות בהוראתו של הרב הדרי.

הרב היה מן החלוצים לעסוק בתורתם באופן שיטתי ומנוסח ופרסם מאמרים וחוברות עוד בין השנים תשי"ט-תשכ"ז, ובהמשך, בסדרות שיעורים ושיחות בישיבת הכותל.

"אין כל ספק שזו ההגדרה הנכונה והמתאימה ביותר לפעלו של הרב הדרי זצ"ל", אומר הרב יוחנן פריד, ראש בית הרב, "החלוציות בכתיבה השיטתית, המחקרית והניסוחית, העובדה שבואו הייתה מתוך עולם התורה, הישיבה, ולמרבית הפלא - מתוך ישיבת 'חברון', שם כידוע לא למדו ולא לימדו את ספרי מרן הרב זצ"ל. הראייה הרחבה של ההבנה והקישור לעולם המחשבה הגדול של חכמי ישראל, תנועת המוסר, גדולי החסידות ועוד. בחלוציות, בהיקף ובשנות הכתיבה - ייחודיותו".

מתוך מאמרי הספר: התשובה במשנת הרב קוק, האדם בהשקפת מוסר הקודש, פרקים במשנת הראי"ה קוק, בפרדס הכהן מלובלין, ראשי חודשים במשנת ר' צדוק, שני כהנים גדולים - מאמר העוסק בנקודות השקה בתורותם של הרב קוק ור' צדוק, ועוד.

מאמרי הספר נאספו, נערכו ונאגדו לכרך בן 416 עמודים. השקת הספר תתקיים בעצרת הזיכרון בישיבת הכותל ביום רביעי י' באייר.