רבנים נגד האירוויזיון: ''חילול כבוד האומה''

''דבר שכזה מזעזע ופוצע עד עומק הנפש ונוגד את עקרונות קיומנו כמדינה יהודית", כתבו הרב דב ליאור, הרב חיים שטיינר והרב צבי טאו.

ערוץ 7 , י"ב באייר תשע"ט

הרב חיים שטיינר
הרב חיים שטיינר
צילום: אלירן אהרון

הרב דב ליאור, הרב חיים שטיינר והרב צבי טאו פרסמו מכתב חריף נגד קיומו של האירוויזיון בכלל, ונגד חילול השבת ההמוני הכרוך בו בפרט.

"לאחרונה נודע לנו כי מופע ה'אירוויזיון', המתקיים בימים אלו כאירוע ציבורי במדינת ישראל, מלבד פריצת גדרי הצניעות והטהרה החמורים שיש בו, עוד כרוך לדאבוננו בחילול שבת המוני", כתבו הרבנים.

בהמשך מרחיבים הרבנים על חומרת חילול השבת ההמוני שהמדינה שותפה בה, לעומת המוסכמות שהיו במדינת ישראל מאז ומעולם לפיהם השבת במרחב הציבורי נשמרת: "דבר שכזה מזעזע ופוצע עד עומק הנפש ונוגד לחלוטין את עקרונות קיומנו כמדינה יהודית.

''מאז הקמתה קיבלה על עצמה מדינת ישראל לשמור על קדושת השבת ועל הצביון היהודי במרחב הציבורי שלה. לא נוכל לקבל מצב בו ערכי הנצח היסודיים ביותר של עמנו נתונים למרמס בראש כל חוצות, ועוד קבל עם ועולם".

לקראת סיום המכתב מציינים הרבנים "תופעות כאלה גם פוגעות בצורה קשה באושיות קיומנו. סוד חייה של האומה מונח בטהרתה, בקדושתה ובנאמנותה לערכי הנצח האלוקיים שלה. אפילו בגלותנו ידענו עד כמה ערכים אלו נחוצים לשמירת קיומנו, וכל שכן בתקופה זו בה זכינו להתקבץ לארצנו ולבנות את מדינתנו''.

"ועל כן באנו בזאת למחות מחאה נמרצת על חילול כבודה של האומה, חילול קדושת ישראל וחילולו של יום השבת בפרהסיה. וד' הטוב יגדור פרצותינו ופרצות עמו בית ישראל, ויגאלנו גאולה שלמה בקרוב", נאמר במכתב.