תבוטל העדיפות לתא הכתבים הצבאיים?

ועדה בראשות השופטת פרוקצ'יה ממליצה לדובר צה"ל לבחור את הכתבים להם הוא מעניק יחס מועדף ע"פ קריטריונים שקופים ולא ע"פ חברות בתא.

ערוץ 7 , י"ח באייר תשע"ט

תבוטל העדיפות לתא הכתבים הצבאיים?-ערוץ 7
יו"ר הוועדה השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה
פלאש 90

הוועדה לבחינת נושא ממשק העבודה בין דובר צה"ל לבין הכתבים המסקרים ענייני צבא, הגישה אתמול (רביעי) דין וחשבון על עבודתה וכן את המלצותיה בנושא שנבחן על-ידה.

הוועדה הוקמה על-ידי דובר צה"ל, תת-אלוף רונן מנליס, על רקע צורך שעלה לפעול להסדרת מערכת היחסים המקצועיים בין הכתבים המסקרים ענייני צבא לבין מערך דובר צה"ל , ובין היתר, לאור טענות שעלו בנושא זה, במסגרת עתירות שהוגשו לבית המשפט העליון.

בראש הוועדה עמדה השופטת (בדימוס) אילה פרוקצ'יה, וחבריה היו האלוף (במיל') יוסי ביידץ, משה שלונסקי, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ועופר הראל. הועדה קיימה שורה ארוכה של מפגשים ושמעה עשרות גורמים שעוסקים בנושא בטרם גיבשה את הדין וחשבון.

מדובר צה"ל נמסר, "דובר צה"ל קיבל לידיו אתמול את דין וחשבון הוועדה והודה לחברי הוועדה על נכונותם לשמש כחברי הוועדה ועל פעילותם להסדרת נושא חשוב זה. דובר צה"ל ילמד את דין וחשבון הוועדה ויבחן את אפשרות יישום המלצות הוועדה בדרך עבודתו של מערך דובר צה"ל".

בדו"ח ממליצה הוועדה לבטל את היחס המועדף שדובר צה"ל נותן לחברי תא הכתבים הצבאיים, וזאת לנוכח העובדה שאין כיום כל קריטריונים שמסדירים את פעילות התא ואת החברות בו.

עם זאת, הוועדה הכירה בצורך לתת יחס מועדף לקבוצה של כתבים שעיקר עיסוקם בכתיבה בנושאי צבא וביטחון, וגיבשה קריטריונים לבחירת אותה קבוצה, אשר צריכה על פי המלצתה לכללו 25 חברים, מ-25 "כלי תקשורת מובילים".

בין הקריטריונים להשתתפות בקבוצה ממליצה הוועדה על: כתיבה צבאית כעיסוק עיקרי, ותק מינימלי בעיתונות, סיווג בטחוני, התחייבות לשמירת סודיות ועוד. כמו כן עסקה הוועדה גם בגיבוש קריטריונים לקביעה מהו "כלי תקשורת מוביל".

"הועדה מביעה את תקוותה כי המלצותיה יתרמו לחיזוק ולהעמקת הקשר הקיים בין דובר צה"ל לתקשורת הישראלית, ולעיצוב תבניות עבודה של הדוברות הצה"לית על בסיס אמות מידה אובייקטיביות והוגנות. בכך יקודם אינטרס ציבורי חיוני להעניק לציבור הרחב עיתונות צבאית ברמה ובעומק ראויים, אינטרס שקשה להגזים בחשיבותו בחברה הנתונה לאורך שנים לאיום בטחוני מתמיד", נאמר בסיום הדו"ח.