הרב שמואל טל
הרב שמואל טלצילום: תורת החיים

ישיבת תורת החיים הגיבה לפרסומים על התנהלות ראש הישיבה הרב שמואל טל, לפיהם הוא ניהל קשר שאינו ראוי עם נשים בקהילתו.

במכתב רשמי ששלחו לתלמידי ובוגרי הישיבה כתבו רבני הישיבה כי "כידוע לכולם מוסדות תורת החיים בתנופת פריחה וגדילה... והנה גם על גבי התמודדויות הגדילה, החלו להפריח עלינו מיני רוחות זדוניות".

הם הוסיפו, "עד כה נמנענו מלהתייחס באופן רשמי לחרושת השמועות המרושעות, מתוך רצון למנוע חילול השם ולהתמודד מול הגורמים הנ"ל כדרכה של תורה... אמנם לרגל האירועים המצערים שהתרחשו נגדינו בשבועיים האחרונים שחצו כל קו אדום, ראינו לעצמינו חובה לגלות דעתנו ולעשות סדר בדברים".

בישיבת תורת החיים הכחישו את ההאשמות לפיהן הרב טל ניהל קשר שאינו ראוי וציינו כי "מידי יום מופצות שמועות שקריות, שהקשר בינם ובין המציאות מקרי בהחלט".

הם תיארו את "המתקפה האכזרית והקשה" שלטענתם מתנהלת נגדם. "לשם המחשה", נכתב, "מחשבי הישיבה והמוסדות נפרצים, חומרים רגישים נגנבים, גלגלים של מי שרצו להעיד לטובת הרב פונצ'רו, ביצים הושלכו על בית משפחת טל. לחצים מופעלים על דמויות מפתח כדי לפגוע בכל דרך אפשרית באברכים, בתלמידים ובמוסדות".

עוד הוסיפו, "שלא כפי שמנסים להציג את הדברים, איננו רואים כאן את הסיפור כניסיון בירור האמת סביב סיפור כזה או אחר אלא כנסיון מכוער לפגוע בקהילה...חשוב לנו לומר שאיננו מנסים להסתיר דבר...אנו מזמינים את כל מי שיש לו איזושהי תלונה, ללכת ולהגישה במקומות המיועדים לכך".

הם התייחסו לתלונות שהוגשו בפניהם על רבם. "מאחר שראינו שבתלונות שהובאו לפנינו אין ממש, ביקשנו להניח לנו. לאחר שלא נתרצו לזה ביקשנו מהרב אשר וייס להיכנס לעובי הקורה ולבחון את הדברים".

הם ציינו במכתב כי לבקשתם מונה בית דין על מנת לטהר את שמו של רבם וכי ההאשמות נגדם הן חלק מנסייון לפגוע בקמפיין גיוס ההמונים שנועד לתמוך במוסדות הישיבה ובאברכים.