הרב יצחק נריה
הרב יצחק נריה צילום: לירון מולדובן

הכנת נרות מערב החג לצורך הדלקת נרות החג ולנוהגים להשאיר נר זכרון להזכרת נשמות.

השנה, יש להדליק נר זה לפני כניסת שבת, סמוך להדלקת נרות שבת. אם זה גם נר זכרון צריך להדליק נר של 48 שעות, שימשיך ויידלק עד סוף החג. מי שלא משאיר נר זכרון ראוי שידליק נר של 24 שעות כדי להעביר אש להדלקת נרות החג במוצאי השבת.

מי שלא הדליק בערב שבת, ייקח אש משכנים וכד', במוצ"ש, כדי להדליק ממנו נרות יו"ט, וכדי לברך בקידוש של החג, בורא מאורי האש. [מפורט בהמשך]

להכין מראש: נר נשמה. כל משפחה צריכה נר כדי להדליק ממנו הנרות ביו"ט במוצאי השבת, אם המשפחה אומרת יזכור רצוי נר הדולק 48 שעות כדי שבחג ידלוק ג"כ.

סעודה שלישית בשבת - ערב החג: רצוי להתפלל מנחה גדולה, ולאכול סעודה שלישית לפני זמן מנחה קטנה. (סי' תקכט, א' ברמ"א. משנ"ב ס"ק, ח'). אולם מי שלא הספיק לאכול מוקדם, יכול לקיים סעודה שלישית גם לאחר זמן זה, ויזהר לא להרבות באכילה, כדי שיוכל לאכול את סעודת החג בשמחה.

אין לעשות הכנות משבת ליום טוב, לפיכך, אסור לשטוף את הכלים שהתלכלכו בשבת כדי לאכול בהם בחג, אלא רק לאחר צאת השבת ישטפו אותם לצורך סעודת החג. וכן אסור לנקות את השולחן לכבוד החג, אבל מותר לנקות אותו כדי שיהיה מסודר בשבת, למרות שתצמח מזה תועלת לחג, אסור להוציא אוכל מהמקפיא כדי שיפשיר בשבת לצורך יו"ט [1].

אסור לערוך את שולחן החג לפני צאת השבת ואסור לשים תבשילים על פלטה של שבת (גם באופן המותר בשבת), לצורך ליל החג. לכן, כל חימום האוכל יעשו לאחר השעה 20:25. לפני החימום וסידור הבית והשולחן יש לומר: ברוך המבדיל בין קדש לקדש - אח"כ מותר.

מוצאי שבת, וכניסת יום טוב:

במוצאי שבת מתפללים תפילת ערבית של יו"ט עם ותודיענו, כרגיל, בזמן צאת שבת. תפילת ערבית של החג אין אומרים 'אתה חוננתנו' שנתקן כדי להבדיל בין קודש לחול, אלא אומרים 'ותודיענו', שנתקן כדי להבדיל בין קדושת השבת החמורה לקדושת יום טוב. שכח לומר 'ותודיענו' אינו חוזר, מפני שהוא עתיד להבדיל על כוס הקידוש (השנה אין צורך להוסיף עוד זמן, כמקובל בערב שבועות, משום "תמימות תהיינה", מפני שצאת שבת ממילא בשעה מאוחרת).

בבית, משעה 20:25 יכולות הנשים להדליק נרות של יום טוב (לאחר אמירת ברוך המבדיל בין קדש לקדש) ומברכות שתי ברכות: להדליק נר של יום טוב, ושהחיינו.במוצאי שבת שהוא יו"ט עושים קידוש והבדלה משולבים: הבדלה על צאת שבת, וקידוש, על כניסת יום טוב. הנוסח הוא: יקנה"ז: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן.

כלומר: מברכים הגפן על כוס יין. אח"כ קידוש ליום טוב, אח"כ בורא מאורי האש על נר (אין להדליק נר הבדלה כרגיל, מפני שאסור לכבותו. אפשר לברך מאורי האש על הנרות שהדליקו הנשים, וכן על נר הנשמה). אח"כ אומרים ברכת "המבדיל", ומסיימים: המבדיל בין קדש לקדש. וחותמים בברכת שהחיינו.

נוהגים לאכול מאכלי חלב, המנהג המקורי כפי שמופיע ברמ"א הוא לאכול באותה סעודה חלבי ואז להחליף מפה או ניילון, לשטוף את הידיים ואת הפה, ולאכול סעודה בשרית. כיום רבים נוהגים שאוכלים סעודה אחת מסעודות החג מאכלים חלביים .

נוהגים לקשט את בתי הכנסת בירק זכר לעשבים שהיו סביב הר סיני. [ הגר"א אסר משום חוקות הגויים]

בתפילת שחרית של יו"ט, נוהגים לקרוא מגילת רות. אם יש מגילה כשירה, על קלף, מנהג בני אשכנז כהגר"א לברך ומברכים שתי ברכות: על מקרא מגילה ושהחיינו.