Bratislava
Bratislavaצילום: אייסטוק

פריחה רוחנית בסלובקיה: בית מדרש רחב ידיים עתיד לקום בסמיכות לציונו של בעל ה'חתם סופר' זי"ע הטמון בליבה של העיר ברטיסלבה (פרשבורג) שבסלובקיה.

אלפי צאצאיו של החתם סופר הפזורים ברחבי העולם הביעו התעניינות רבה בפרויקט שאמור להוסיף תורה תפילה וחסד במקום שממנו יצאו תורה והוראה לכל תפוצות ישראל בתקופת הזוהר של יהדות הונגריה המעטירה לפני כ־200 שנה.

יוזם הרעיון, רבי אברהם הכהן יליד העיר פרשבורג, ומראשי העוסקים בהאדרת שמו וציונו של החתם סופר זי"ע, צוטט הבוקר בעיתון 'המבשר' כי בימים אלה כבר נחתמה העיסקה לרכישת המקום, ולמעשה הבנין הנמצא בצמוד לציון, סמוך למסילת הברזל, כבר עבר לידיים יהודיות.

"במשך השנתיים האחרונות ניהלנו מגעים שקטים כדי להביא לידי גמר רכישת הבנין, אך נתקלנו בקשיים שונים. באחרונה זכינו לסיעתא דשמיא גלויה, כאשר ראש הקהילה של העיר פרשבורג שהגיע לניו יורק, הביע נכונות להעביר את המקום לבעלות יהודית ולאחר ששילמנו דמי קדימה, נחתמה העיסקה", סיפר הרב אברהם הכהן.

ראש כולל נייטרא בבורו פארק, רבי יצחק קריגר, מראשי ועד הנאמנים של בית התורה החדש ונו"נ למרן החתם סופר זי"ע, מסר כי עדיין חסר סכום גדול מאוד לתשלום עבור הבנין, ובימים אלה יצאו בקריאה של חיבה לנכדי וצאצאי החתם החתם סופר זי"ע, בבקשה לסייע להשלמת הרכישה.

הרב אברהם הכהן אמר כי הבית החדש – בן 4 הקומות – שיהיה בית שמגדלין בו תורה ותפילה, יכלול: בית כנסת, חדרי כינוסים, חדרי אוכל, מטבח, מספר דירות עבור האורחים, מקוה טהרה ועוד.

גולת הכותרת של הבית תהיה הקמת ספריה תורנית גדולה, שתאכלס את כל ספרי מרן החתם סופר זי"ע, אשר הודפסו ויצאו לאור ב־180 השנים האחרונות.