פרשנות
מהפכת המזונות בבית המשפט שלחה את הנשים לבית הדין הרבני

יותר ויותר תיקי גירושין נפתחים בבתי הדין הרבניים. הסיבה: פסק הדין המהפכני של בית המשפט העליון מיולי 2017.

עו״ד עדו דיבון , י"ג בסיון תשע"ט

עו"ד עדו דיבון
עו"ד עדו דיבון
צילום: עצמי

מדו"ח הגירושין השנתי לשנת 2018 שהתקבל מהנהלת בתי הדין הרבניים, עולם כי חלה עליה במספר תביעות המזונות שהוגשו לבית הדין.

ב- 2017 הוגשו 2,076 תביעות מזונות, ובשנת 2018 הוגשו קרוב ל- 3,000 תביעות מזונות. עליה של כ-50%!

נראה הדבר שבשנת 2019 המספר הזה עוד ילך ויעלה משמעותית. הסיבה לכך הינה פסק הדין המהפכני של בית המשפט העליון בענין מזונות ילדים (בר"ע 919/95) שניתן ביולי 2017.

בעבר נשים פנו בתביעה למזונות ילדים לבית המשפט ולא לבית הדין הרבני. שתי הערכאות החילו את הדין הדתי שעל פיו חבות המזונות ההכרחיים של הילדים מוטלת על האב, אולם בפועל בית המשפט פסק מזונות גבוהים יותר מאשר בית הדין הרבני, ועל כן נשים העדיפו להגיש תביעות מזונות לבית הדין הרבני.

המצב כאמור השתנה עם פסק הדין המהפכני של בית המשפט העליון בענין מזונות ילדים. בית המשפט העליון קבע עקרון בסיסי של שוויון בנטל המזונות בין האב לאם. דהיינו; חובת המזונות מוטלת על שני ההורים באופן שווה על פי הכנסותיהם. עקרון זה חל על כל חיוב של מזונות ילדים-ללא קשר לסוגיית המשמורת- בהתייחס לילדים בגילאים 18-6.

התוצאה הינה שסכומי מזונות הילדים שנפסקים היום בבית המשפט הינם נמוכים מאוד, בהתאם להשתכרות ההורים, ובמקרה שהאב והאם משתכרים סכומים זהים, והילדים נמצאים אצל כל אחד מהם זמן שווה, אזי האב לא יחויב לשלם מזונות לידי האם, אלא כל אחד מההורים ישא בצרכי הילדים כשהם אצלו.

לעומת בתי המשפט, בתי הדין הרבניים נשארו בעמדתם, והם ממשיכים לפרש את הדין העברי באופן המסורתי, דהיינו: שחובת הצרכים ההכרחיים מוטלת על האב בלבד.

כך המצב גם ביחס למזונות אישה. ברגיל, בתי המשפט נמנעים מלפסוק מזונות לאשה (ובפרט בסכומים גבוהים) שכן לפי תפיסתם פסיקת מזונות לאשה מהווה תמריץ שלילי לגירושין, ופסיקה כזו תורמת להנצחת המצב ושוללת אפשרות להסדר גירושין. עמדת בתי הדין הרבניים היא אחרת ולמעשה הפוכה דהיינו יש לקצוב לאשה מזונות, וזאת בכדי שהמחסור לא יכפה עליה גירושין שאינה חפצה בהם.

על כן במצב שנוצר היום לאחר פסק הדין, לאשה נוח יותר לפנות בתביעת מזונות –הן עבורה והן עבור הילדים- לבית הדין הרבני. אנו מוצאים את עצמנו בעידן חדש בו המחשבה המסורתית ש"בית הדין הרבני אינו טוב לאישה", אינה נכונה כבר גם בנקודה זו.

עו״ד עדו דיבון הינו מומחה לדיני משפחה