פרשת המעונות
נדחתה הבקשה לתקן את גזר הדין של שרה נתניהו

בית משפט השלום דחה את בקשת הפרקליטות ל"תיקון טעות" שנפלה בגזר הדין שניתן לרעיית ראש הממשלה.

ערוץ 7 , ט"ו בסיון תשע"ט

שרה נתניהו
שרה נתניהו
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בית משפט השלום בירושלים דחה אתמול (שני) את בקשת הפרקליטות לבצע תיקון בגזר הדין שניתן לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו במסגרת הרשעתה בפרשת המעונות.

בפרקליטות טענו כי קביעתו של השופט לפיה לא ניתן לקבוע ממרחק השנים האם הארוחות שהוזמנו על ידי רעיית ראש הממשלה הוזמנו לצורך אירוח רשמי או אירוח פרטי מנוגדת לכתב האישום המתוקן בו הודתה נתניהו.

בית המשפט קבע שלא מדובר בטעות ושכל הפרטים תואמים את הגרסה שנתניהו עצמה מסרה. נשיא בית משפט השלום ציין כי לאורך שני כתבי האישום, המקורי והמתוקן כאחד, נתניהו עצמה עשתה הבחנה בין "אורחים פרטיים" לבין "אורחים".

השופט אביטל חן כתב כי "בכתב האישום המקורי מזכירה המאשימה 6 פעמים את התיבה 'אירוחים פרטיים' בדרך כזו או אחרת ('אורחים פרטיים', 'אורחיה הפרטיים' או 'חברים פרטיים'), כאשר הסכום הכולל שהתקבל שלא כדין לפי כתב אישום זה עמד על 359,000 שקלים".

לדבריו, כתב האישום המתוקן שגובש לאחר משא ומתן ארוך בין הצדדים "שונה באופן מהותי מכתב האישום המקורי בתיאור העובדתי, בסכום שהתקבל (175,000 שקלים) ובסעיפי החוק, ובו לא מוזכרת המילה 'פרטיים' או התיבה 'אירוחים פרטיים', ולו פעם אחת".

עוד כתב השופט חן: "מקריאה פשוטה ניתן להבין כי כאשר התכוונה המאשימה לאירוח של אורחים פרטיים צוין הדבר היטב, במפורש ומספר פעמים בכתב האישום המקורי, וכאשר בכתב האישום המתוקן לא מופיעה כאמור, ולו פעם אחת התיבה 'אורחים פרטיים', מדובר בכל אורחי המעון ללא אבחנה ביניהם, שאם לא כן, היה מצוין אחרת".

לדבריו, ניתן להניח שהפער בין שני כתבי האישום אינו מקרי ונובע מהמו"מ בין הצדדים "אשר 'הוליד' כתב אישום מתוקן שאינו דומה כלל לכתב האישום המקורי. בנסיבות העניין ומהטעמים שהובאו לעיל, הבקשה לתיקון גזר הדין נדחית".