משרד החינוך:
30 אלף תלמידים נבחנו בבחינת התיאוריה

הבחינה התקיימה במתכונת מקוונת כדי להנגיש אותה באופן ידידותי יותר לתלמידים. נבחן שמקבל מעל ציון 80 מקבל פטור מתיאוריה ל-3 שנים.

אורלי הררי - ערוץ 7 , ט"ו בסיון תשע"ט

מבחן
מבחן
צילום: iStock

כ-30,000 תלמידים ב-1,130 כיתות י' נבחנים היום (ג') בלימודי תיאוריה, כשבשנה הבאה צפויים להיבחן כל תלמידי שכבת י'.

כדי לשפר את תרבות הנהיגה בישראל, כוללים הלימודים: עייפות בנהיגה, התמודדות עם לחץ חברתי, היסח הדעת וסכנות השימוש באלכוהול ובסלולר.

הבחינה התקיימה היום בבתי הספר במתכונת מקוונת כדי להנגיש אותה באופן ידידותי יותר לתלמידים. נבחן שמקבל ציון עובר (מעל הציון 80) מקבל פטור מתיאוריה ל-3 שנים.

הבחינה מהווה חלק מתכנית חומש של המשרד, לקידום הזהירות בדרכים, לשיפור תרבות הנהיגה בישראל, ובתוך כך לצמצום שיעור הצעירים שנהרגים בתאונות. למרבה הצער, מראשית השנה נהרגו שבעה עשר צעירים בתאונות דרכים.

התנהגות בטוחה בכביש מתחילה בחינוך, ובמשרד החינוך מבהירים שהם מחויבים ליצור את התשתית לשינוי תרבות הנהיגה בישראל. לצורך כך, מיושמת השנה תכנית חומש בחינוך לזה"ב, שכוללת את ההיבטים הבאים: משמרות הזה"ב (יסודי), התכניות "ללמוד תנועה" (א' או ב'), "עצמאים בשטח" (כיתות ה'), "חינוך תעבורתי" ו"לימודי תיאוריה" (כיתות י'), וכן "סינמה דרייב" (י"א). בנוסף, מופעלים רכזי זה"ב בית-ספריים: ביסודיים פועלים השנה כ-1,700 רכזים, ובבתי הספר העל יסודיים פועלים כ-730 רכזים.

אשר לבטיחות רוכבי האופניים החשמליים: בהחלטה משותפת עם משרד התחבורה, הוחלט להעמיק את תהליכי ההכשרה והאכיפה הנוגעים לרכיבה על אופניים חשמליים, וההנחיה לבתי הספר היא להקדיש את שיעורי החינוך התעבורתי ללימוד הפרק הייעודי שהופץ בנושא.

שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, בירך את הנבחנים ואמר: "משרד החינוך מחויב ליצירת תשתית לשינוי תרבות הנהיגה בישראל, ולקידום הזהירות בדרכים. כחלק מלימודי החינוך התעבורתי, התחלנו ליישם לימודי תיאוריה בבתי הספר, שכוללים את כל שנדרש להתנהלות בטוחה בדרכים: עייפות בנהיגה, התמודדות עם לחץ חברתי, סכנות השימוש באלכוהול ובסלולר, וכן גם סכנות השימוש באופניים חשמליים. נרחיב את התכנית עבור כל תלמידי שכבת י', כי זה בנפשנו - התנהגות בטוחה בכביש מתחילה בחינוך".