מנדלבליט: הטענות על תפירת תיקים או רדיפה - חסרות ביסוס

היועץ המשפטי לממשלה הודף את הביקורת על הטיפול בתיקי נתניהו ומביע דאגה מ"המתקפה על הביטחון המשפטי".

ערוץ 7 , כ"ז בסיון תשע"ט

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, התייחס בכנס הרצליה לבעיה הקיימת לדעתו בישראל במה שהגדיר "הביטחון המשפטי".

"אני רוצה להציב הערב על סדר היום של הכנס הזה סוג נוסף של ביטחון, שמהווה חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל. זהו הביטחון המשפטי, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי של המדינה. כאשר הוא נמצא תחת מתקפה או תחת איום, זהו אינטרס לאומי וציבורי ראשון במעלה להיאבק בכך", אמר מנדלבליט.

"חשוב להבין מדוע פתאום הנושא הזה הפך לחיוני כל כך, שהרי מחלוקות ודיונים אודות תפקידו של המשפט במדינת ישראל קיימים עוד משחר ימיה של המדינה. הסיבה לכך היא התחושה שנוצרה בקרב הציבור בדבר קיומו של איום ממשי ומוחשי לביטחון המשפטי במדינה", טען היועץ המשפטי לממשלה.

לדבריו, "התחושה הזו נובעת ממספר תהליכים מקבילים, שמשותף להם הוא הניסיון להחליש באופן משמעותי את המוסדות שתפקידם לשמור על הביטחון המשפטי ולהגן עליו".

"הכוונה היא לפעולות המבקשות לעשות דה-לגיטימציה למערכות החוק והמשפט; פעולות המבקשות לעשות דה-לגיטימציה אישית לבכירים במערכות אלו; וכן, לצבר של יוזמות לשינוי "כללי המשחק" שלפיהם פועלות מערכות החוק והמשפט, תוך החלשת מעמדם של גופי המשפט ואכיפת החוק, עצמאותם, ויכולתם האפקטיבית להבטיח את שלטון החוק במדינה. לא מדובר עוד על שינוי כזה או אחר בדרכי העבודה של גופי החוק והמשפט או במערך יחסי הכוחות בינם לבין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת; אלא בכרסום של ממש, הלכה למעשה, בקווי ההגנה שבמשך 71 שנות עצמאותה של המדינה ביססו את הביטחון המשפטי של כל אדם ואדם במדינה", הוסיף.

הוא טען שהציבור בישראל מזהה את הבעיה. "התהליכים עליהם אני מדבר – של דה-לגיטימציה מערכתית ואישית, ויוזמות להחלשת מערכות החוק והמשפט, הפכו כה בולטים ומוחשיים, עד שרבים בציבור הישראלי הבינו שמרכיב מרכזי בחוסן הלאומי של המדינה עלול לעמוד בפני החלשה משמעותית לכן גם נשמעו קולות רבים וגוברים המתנגדים לתהליכי הדה-לגיטימציה והקוראים לעצירתן של יוזמות אלו".

הוא ציין כי "הצורך בשמירת הביטחון המשפטי של אזרחי המדינה, אין משמעו שמערכות החוק והמשפט צריכות להיות חסינות מביקורת, או משינוי. אדרבא, קיומה של ביקורת עניינית, ועריכת שינויים המיועדים לחזק את המערכות הללו, הם אבן יסוד באמון הציבור בכך שמערכות החוק והמשפט אכן פועלות לקידום שלטון החוק, באופן כנה ואפקטיבי. אנו פתוחים לביקורת. אנו פתוחים לשיח ענייני על שינויים. אך אנו עומדים כחומה בצורה אל מול פעולות של דה-לגיטימציה מערכתית ואישית, ואל מול ניסיונות להחלשת שלטון החוק, באמצעות פגיעה בסמכותן של המערכות שתפקידן לשמור עליו".

מנדלבליט אמר עוד כי "באותם מקרים חריגים שבהם אין מנוס מקביעה כי הכרעת הדרג המדיני איננה עומדת באמות המידה המשפטית, נוכח פגיעתה בזכויות האדם או בעקרונות יסוד אחרים, כך שקיימת מניעה משפטית מפני ביצועה, הביטחון המשפטי מחייב כי היועץ המשפטי לממשלה יוכל להתייצב בהליך המשפטי ולהביע את עמדתו המקצועית העצמאית בקול רם וברור".

בהתייחס לתיקי החקירה של ראש הממשלה אמר, "אני רואה חשיבות רבה בהליך השימוע שנקבע לראש הממשלה בקשר לתיקים אלו. כל טענה תישמע בלב פתוח ובנפש חפצה. הדברים יישקלו לעומקם, וההחלטות יתקבלו, כפי שהיה עד היום, משיקולים ענייניים בלבד, לפי הדין והראיות. אף אחד לא יסיט אותנו מדרך הישר. לא המפגינים מפה, ולא המתלהמים משם".

"אמנם, שמעתי שיש כאלו שכבר יודעים, לפניי כמובן, איזו החלטה אקבל בסוף השימוע. ולא רק זאת, הם גם יודעים שההחלטה הזו תתקבל לשיטתם שלא מטעמים ענייניים: לא לאור הראיות והדין, אלא בגלל לחצים כאלה ואחרים שמופעלים עליי כביכול. ולכן הם טוענים מראש שאין להתייחס ברצינות להחלטה שאקבל, אלא יש לפעול בכל דרך כדי לסכל ולחסום אותה, בלי למצות את ההליך הפלילי כמקובל ביחס לכל חשוד במדינה. ואולם – צריך לומר את האמת. מי שטוען כך – מבקש למעשה לשנות מעיקרון השוויון בפני החוק".

"מה שיש כאן זה ניסיון לעשות דה-לגיטימציה למערכות החוק והמשפט, גם באופן מערכתי וגם באופן אישי, והכול כדי לשנות את כללי המשחק, באופן שיפגע בעיקרון הבסיסי ביותר של השוויון בפני החוק. מדובר בתהליך הרסני לביטחון המשפטי של כל אזרח ואזרח במדינה. כי אם יהיה אדם אחד מעל החוק, אחריו יבואו גם אחרים. את כדור השלג הזה, שיתחיל להתגלגל במורד ההר, איש לא יוכל לעצור. בנפול לבנה אחת מעיקרון השוויון בפני החוק, יעמוד בסכנת קריסה המבנה כולו", סיכם היועץ.

הוא גם הצהיר כי "הטיפול בתיקי ראש הממשלה נעשה, לאורך כל הדרך, באופן מקצועי ויסודי. התייחסתי לזה בהרחבה בעבר, במספר הזדמנויות. כל טענה על רדיפה או תפירת תיקים, וכיוצא בזה טענות שנועדו לפגוע בלגיטימציה של התהליך – הן חסרות ביסוס, ויש לדחותן".