הרב לאו:
אי רישום נכסים בכתובה - מקור למריבות

נשיא בית הדין הרבני הגדול במאמר בשנתון "תחומין": אחד המקורות למריבות רבות כיום לפני גט הוא אי הרישום של הנכסים בכתובה.

ערוץ 7 , א' בתמוז תשע"ט

הרב דוד לאו
הרב דוד לאו
Photo by Miriam Alster/Flash90

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו טוען במאמר שפורסם בכרך החדש (ל"ט) של השנתון תחומין היוצא ע"י מכון צומת, כי אחד המקורות למריבות רבות כיום לפני מתן גט הוא אי הרישום של הנכסים בכתובה.

במאמר העוסק בעמדת ההלכה לגבי דרך חלוקת שווי המוניטין שצברו בני הזוג בעבודתם ופוטנציאל ההשתכרות שלהם לעתיד, כותב הרב לאו כי אין כיום דרך לחלק את הערך של המוניטין.

הרב לאו מציע הוספה של פיסקה אצל רשם הנישואין, ולפיה לצד הכתובה "בני הזוג יחתמו שכל שאר הדברים המובאים לנישואין ונקנים במהלכם יחושבו לפי החוק ככל שלא יותנה אחרת"

כידוע, פסיקת בתי המשפט היא שמוניטין של אחד מבני הזוג, שיש לו כמובן משמעות כלכלית, הוא נכס שיש להתחשב בו בחלוקת הרכוש בעת הגירושין, אך במצב הקיים אין לכך מענה בכתובה הקיימת.

דבריו, "יש כיום חיסרון גדול בכך שנעלם הרישום של נכסי צאן ברזל ונכסי מלוג ולפעמים גם בכתובה עצמה ולא הוכנס שום רישום אחר במקום זה שנעלם. זה המקור למריבות רבות כשבאמת צד אחד מביא יותר נכסים לנישואין באופן בולט. לזה יש להוסיף את המחוקק שמתערב בחלוקה באופן שלא מוזכר במקורות. כמובן שיש בעיה לשנות את הכתובה או להמליץ מראש על הסכמי ממון."

במאמרו מציין הרב לאו כי הקים ועדה המורכבת מדיינים ורבנים שיגבשו הצעה להסכם קדם נישואין שיתן מענה לשאלות שישנן בהסכמים הקיימים אך עד כה וועדה זו לא הציעה את הנוסח שימנע את החששות.

בכרך החדש של תחומין 60 מאמרים המתפרשים על פני כ- 570 עמודים והוא עוסק בחידושים ובפסיקה הלכתית בכל תחומי החיים. מנושאים כדוגמת תרומת כליה, גירוש המסתננים, קמפיין ME TOO וסירוס חתולי רחוב ועד לשאלה האם מותר לשמש כעורך דין על פי ההלכה ובאלו תחומים במקצוע ניתן לעסוק ועמדתה ביחס לחניה במקום אסור.

הכרך יוצא לזכרו של אחד ממייסדי תחומין, הרב יהודה שביב ז''ל שמאמרו על קדושת הספרים מובא בגיליון. הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, אומר כי בכניסה לשנתו הארבעים, זכינו שתחומין הפך לבמה המובילה לכותבים ולפוסקים בכל תחומי החיים במדינה. "כבר עשרות שנים, מאז ייסדו הרב ישראל רוזן והרב אורי דסברג את תחומין, הוא היה לבית מדרש ענק הפתוח לכל העוסקים בממשק שבין התורה למדינה."