הרב טל: שפכו את דמנו, כעת נשאיר את העלילות מאחורינו