דיון סוער בועדת חינוך

ועדת החינוך של הכנסת בראשותו של ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) מכונסת כבר מספר שעות כשעל סדר יומה אישור תשלומי ההורים במערכת החינוך.

נכון לשעה זאת מתקשה הקואליציה לגייס את הרוב הדרוש, לאחר שבסיעות החרדיות מתנים את התמיכה באישור בכך שקודם לכן יאושרו השוואת תנאי החינוך המיוחד והגננות בחינוך המוכר שאינו רשמי לחינוך הרשמי.

ח"כ מרגי הצהיר במהלך הדיון, "לא אתן לשנת הלימודים להיפתח כסדרה ללא השוואת תקצוב גני הילדים בחינוך המיוחד של מוסדות המוכש"ר לתקצוב גני הילדים הממלכתיים".

ח"כ יצחק פינדרוס הסביר את ההתנגדות ואמר, "הוועדה התכנסה בעקבות בקשה שלך (ח"כ מרגי) ועוד ראשי סיעות בעקבות דיון שהיה בוועדת הכספים אני מזכיר לכם שהדיון בועדת כספים היה על היחס למוכש"ר בחינוך המיוחד ועל היחס לגננות במוכש"ר".

לדבריו, "הדיון עכשיו הוא על נושא אחר, על תשלומי הורים ולכן אנחנו לא מצביעים עד אשר יצביעו על הנושא שבשבילו הוקמה הוועדה ואני קורא ליו"ר הוועדה לדחות את ההצבעה עד שהנושא המרכזי שבגללו הוקמה הוועדה יסודר".

גם בסיעת כחול לבן מתנגדים בשלב זה לאישור התשלומים. ח"כ עומר ינקלביץ' הסבירה, "‏ועדת החינוך מכונסת כבר שעות בדיון על תשלומי ההורים. לא יתכן שבמשך שנים דורשים מההורים את הכסף הזה בטענה שאין מקור תקציבי, ומאלצים אותם לשלם אלפי שקלים מדי שנה. דרשנו לדחות את ההצבעה עד למתן תשובות על פיקוח ואכיפת תשלומי ההורים וטיפול בקיפוח הגננות בחינוך המיוחד המוכש"ר".

ח"כ קטי שטרית מהליכוד תקפה את ח"כ מיכאל ביטון (כחול לבן) על התנגדותו, "אתה מונע מהילד בירוחם לראות הצגה".