המצבה על קבר בעל ה"לחם אבירים"
המצבה על קבר בעל ה"לחם אבירים" צילום: אהלי צדיקים

זרועותיה הארוכות של אגודת אהלי צדיקים בראשות הרב ישראל מאיר גבאי, חרגו כבר מזמן מגבולות אוקראינה ופולין, והן מגיעות כבר עד הונגריה, רומניה ואפילו בולגריה.

בשבוע האחרון ביקר הרב גבאי בבולגריה והגיע לבדוק את מצבם של ציוני הקברים שהקים בערים סיליסטרה וניקופול לפני שנים רבות.

במהלך הביקור הוא שיפץ וחידש את המצבות שהניח לפני 30 שנה, הן בסיליסטרה והן בניקופול, לאחר שעברו כל כך הרבה שנים ושיני הזמן נגסו בהם.

בניקופול התגורר רבי יוסף קארו, מחבר ה"שולחן ערוך", בצעירותו לפני שעלה לארץ ישראל וקבע את משכנו בצפת. על פי המקובל בתקופת מגוריו בניקופול כתב רבי יוסף קארו את חיבורו המפורסם 'בית יוסף' על ארבעה טורים.

הרב גבאי בדק ברישומים שונים ובמסמכים עתיקים בארכיב העירייה המקומית, עד שהצליח למצוא את הבית בו התגורר בעל ה'בית יוסף' והניח עליו שלט לאות זיכרון לדייר החשוב שהתגורר בין כתליו לפני מאות שנים.

השלט על הבית בו התגורר מרן ה'בית יוסף'
השלט על הבית בו התגורר מרן ה'בית יוסף' צילום: אהלי צדיקים

כחלק מהביקור חשף הרב גבאי את סיפורו של גילוי מקום קברו של בעל ה'פלא יועץ' בעיר סיליסטרה הבולגרית.

"לפני כשלשה עשורים התפניתי להתעסק בהתחקות אחרי מקום מנוחתו של הגה"ק ה'פלא יועץ' שעל פי הידוע היה טמון בסיליסטרה יחד עם מאות יהודים נוספים בבית הקברות, אך בצוק העתים החריבו הערלים את בית העלמין לגמרי ועקרו ברשעות את כל המצבות בלי להותיר זכר למקום מנוחתם של היהודים בשנים עברו. הגעתי לסיליסטרה והתחלתי לחפש את מקום בית הקברות החרוב, להפתעתי נאמר לי שיש כאן עוד משפחה יהודית אחת אחרונה ומתגוררת שם אשה זקנה מופלגת שזוכרת היטב את בית הקברות לפני חורבנו".

"ישבתי עם הקשישה זמן רב והיא סיפרה לי שבכל שנה היו כל בני הקהילה עולים לקברו של ה'פלא יועץ' בערב ראש השנה או בערב יום הכיפורים, וכולם ידעו שאפשר לפעול שם ישועות גדולות בזכותו של הצדיק המפורסם. לא היה קל לשכנע את הישישה שגילה התקרב למאה, לבוא יחד עמי למקום אותו היא זוכרת בימי צעירותה, אבל בסייעתא דשמיא התקבלו הדברים על ליבה והיא יצאה בליווי בנה אל המקום והצביעה עליו בבירור", הוסיף.

לדבריו, "כמובן שצילמתי את המקום מכל צדדיו, מה שהתברר למפרע כהצלה של ממש, כי בבואי לסיליסטרה שנה לאחר מכן כדי להתחיל לטפל בגידור המקום והקמתו מחדש, כבר שבקה הזקנה חיים ועברה לעולם שכולו טוב. למזלי הועילו הצילומים הברורים להוכיח את המקום הנכון וגם זכרונו של הבן שהתלווה אלינו. התחלנו לפעול מול העירייה לקבל אישורים לבנות קבר חדש על מקום מנוחת ה'פלא יועץ', אותם קיבלנו בחלוף שנתיים של פעילות נמרצת עם הגורמים בעירייה המקומית".

"כך הוקמה המצבה החדשה על המקום המדויק בו היה טמון הגה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע ה'פלא יועץ', ושוב נוהרים יהודים רבים אל מקום קברו להיוושע בכל מילי דמיטב ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים. הכל בזכות עדותה האחרונה של הישישה היהודייה שזכרה היטב את מקום תפילה זה אליו הגיעו כל יהודי העיר והסביבה להתפלל תמידים כסדרם. כך זכה המקום לעדנה מחודשת בעקבות הקמת המצבה וכמובן שמתווספת לכך פעילותו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, שמפרסם את המקום בדרשותיו ונוסע לשם מפעם לפעם בראש עשרות משתתפים", סיפר הרב גבאי.

הרב גבאי מציין שהניח שלט מיוחד צמוד לקברו של ה'פלא יועץ', בו ציטט מתוך פנקס הקהילה של סיליסטרה שהביאו מהספר 'מליצי אש', שלפני פטירתו היתה מגפה גדולה בעיר והודיעוהו מן השמים שיוכל לבחור לעצמו שתי בחירות: או שחלילה תתגבר המגפה ותפיל חללים נוספים או שייפטר מן העולם, וה'פלא יועץ' בחר לעצמו להסתלק מהעולם ובלבד שתעמוד המגפה. "ואמר אז שמי שילך על קברו כשהוא טבול במקווה ומתפלל בלב נשבר, ערב בדבר שיקובל תפילתו, ובאמת ישועות גדולות נעשו לבני אדם שעושין כן".

בהזדמנות הזו בה ביקר הרב גבאי בבולגריה לפני שלשה עשורים, נסע גם לעיר הסמוכה ניקופול, לברר היכן עמד בית הקברות של העיר לפני חורבנו בידי הנכרים המקומיים, בפרט לאור העובדה שבין הנטמנים שם היה רבי אברהם בן עזוז זי"ע מחבר הספר 'לחם אבירים' על הש"ס, מגדולי יהדות בולגריה המפורסמים.

גם שם, על פי עדויות מוצלבות של גויים מבוגרים הצליח הרב גבאי לאתר את המקום והעמיד מצבת זכרון לזכרם של גדולי ישראל שנטמנו בשטח זה במשך מאות שנים ובהם גם מחבר הספר ה'לחם אבירים' זצ"ל.