אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: דוברות המשטרה

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות (נבת"ם), השופט (בדימוס) דוד רוזן, מתח אתמול ביקורת על המשטרה בעקבות מידע שגוי שנמסר לבית המשפט.

על פי התלונה שהגיעה לנציב, בדיון הארכת מעצר טען התובע המשטרתי כי החשוד נעצר בצו שיפוטי – עובדה שהיתה לא נכונה. המשטרה בתגובתה לנציב התלונות טענה כי הצהרת טוען המעצרים מקורה בטעות בתום לב.

"טוען מעצרים הצהיר הצהרה לא נכונה בבית משפט לא מבלי שפירט והסביר הצהרתו, ללא כל נסיון שהוא לבדוק בחומר שלפניו – חומר שבו היה אמור להיות בקי קודם הדיון בבית המשפט – האם יש ממש בהצהרתו", נכתב בתמצית ההחלטה של הנציב רוזן.

"לא מדובר בבחינת זוטי דברים, ובטח לא בדבר של מה בכך", קבע הנציב, "טוען המעצרים דבק בהצהרתו ה'לא נכונה' למרות שאלותיו הנוקבות של בא־כוח החשוד בנושא בחקירתו הנגדית.

רק לאחר הפסקה בדיון עליה הורה בית המשפט וזאת על מנת לאפשר לטוען המעצרים לאתר את צו המעצר השיפוטי הנטען, התעשת טוען המעצרים והודה בעובדה כי צו מעצר שיפוטי לא נחתם מעולם".

כמו כן, מהתלונה עולה כי על החלטת בית המשפט השלום לשחרר את החשוד לחלופת מעצר, הגישה המשטרה ערר לבית המשפט המחוזי. המשטרה הוסיפה במסגרת הערר עבירות נוספות חמורות מאוד, שלא צוינו במסגרת הבקשה להארכת מעצרו של עורך־הדין בבית משפט השלום. בענין זה קבע הנציב כי המשטרה "השחילה" עבירות נוספות בהליך הערר, על מנת להצדיק בקשתה להארכת מעצר החשוד בימים נוספים.

בתמצית ההחלטה נכתב: "באם סברה המשטרה כי בחומר החקירה קיימת לכאורה תשתית ראייתית המגבשת חשד לביצוע העבירות שהוספו על ידה בערר רשאית היתה לתקן בקשתה בהליך הערר שהוגש על ידה, ולבקש הארכת מעצרו של החשוד בשל החשד לכאורה לביצוע עבירות חמורות נוספות. נכון היה למשטרה לשקף הדברים במפורש בבקשתה ולציין כי בגין טעות נשמטו עבירות אלה מהבקשה, שהוגשה על ידה בבית משפט השלום. המשטרה לא עשתה כן. המשטרה לא הודיעה לבית המשפט על טעות שנפלה בבקשתה בבית משפט השלום".

בעקבות כך העביר הנציב רוזן את החלטתו לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, על מנת שיופקו הלקחים ולמנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.