עלייה של 3.3% ברווחי החקלאים

במשרד החקלאות אומרים כי ערך הייצוא החקלאי עמד על יותר מ-30 מיליארד שקלים והתוצר המקומי הגולמי עמד על 14 מיילארד שקלים.

ערוץ 7 , י"ב בתמוז תשע"ט

עלייה של 3.3% ברווחי החקלאים-ערוץ 7
אבוקדו
צילום: אורי לנץ. פלאש 90

משרד החקלאות סוקר את ענף החקלאות לשנת 2018 ואת המדדים והמחירים של ייצור המזון הטרי בישראל: בשנת 2018 ערך הייצור החקלאי עמד על 30.5 מיליארד שקלים, עלייה של כ-2% בהשוואה לשנת 2017.

התוצר המקומי הגולמי בחקלאות בשנת 2018 הסתכם בכ-14 מיליארד שקלים, עלייה של כ-3.8% בהשוואה לשנת 2017. בכך, חלה עלייה של כ-8% בערך התפוקה החקלאית המיועדת לשוק המקומי.

העלייה בערך התפוקה החקלאית הכוללת נבעה מעלייה של 4.8% במחירי התפוקות החקלאיות שקוזזה בירידה של 2.6% בכמות התפוקה החקלאית. ערך התפוקה הצמחית עלה ב-3.1% ואילו ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-0.8%.

לתוצר המקומי הנקי בחקלאות התווספו 920 מיליון שקלים של תקבולים נוספים ממשרד החקלאות כתמיכות ופיצויים המהווים %17 מרווחי החקלאים, כך שסך ההכנסה של החקלאים שמקורה בחקלאות הסתכמה ב 12.5 מיליארד שקלים.

עוד עולה כי בהשוואה לשנה שעברה עלות העסקה למשרות שכירים בחקלאות עלתה ב-3.8% והרווח לחקלאים עלה ב-2.8% והסתכם ב-5.4 מיליארד שקלים. חשוב לציין כי רווחי החקלאים מהווים תמורה עבור העבודה העצמית של החקלאים וההון המושקע.

בענף החי ערך התפוקה השנה הסתכמה ב-12.5 מיליארד שקלים, עלייה של 0.8% בהשוואה לערך תפוקת בעלי החיים בשנת 2017.

בענף הצומח השנה הסתכמה ב-18 מיליארד שקלים, עלייה של 3.1% בהשוואה לערך התפוקה הצמחית בשנת 2017. זאת בעקבות עלייה של 6.2% במחירים (שמקורה בעיקר בעליית מחירי הפירות) שקוזזה בירידה של 3% בכמויות.

חלו ירידות בכמות הפירות (3.1%), הדרים (12.4%) וגידולי השדה (5.9%). לעומת זאת, כמות הירקות עלתה ב-0.3%. ירקות שעלו משמעותית בכמויות: עגבניות שרי 13.5%, פלפל 14.3% ובטטות 16.2%. ירקות שירדו משמעותית בכמויות: גזר (11.5%), בצל יבש (7.1%) ועגבניות רגילות (7%).

בשנת 2018 ייצאה מדינת ישראל פירות וירקות במשקל כולל של 730 אלף טון. שיאן הייצוא בפירות הוא האבוקדו, אשר מהווה נתח של 52% מסך כלל כמויות יצוא הפירות.

בירקות ליצוא ניצבים בראש תפוח האדמה, הפלפל והגזר המהווים 88% מסך כלל יצוא הירקות. ערך הייצוא החקלאי לתוצרת צמחית ובעלי חיים (לא כולל מוצרי מזון) עמד השנה על 1.15 מיליארד דולרים.

שר החקלאות, אורי אריאל, אמר כי"אני שמח לראות שגם בשנת 2018 ערך התפוקה עלה, החקלאים ממשיכים להצליח, ורווחיהם מענף החקלאות עלו ביחס לשנת 2017, ב-3.3%".