למען הדורות הבאים

לא נוכל לסלוח לעצמנו אם בגלל הפיצולים נאבד את ייצוגנו ויכולת השפעתנו בתחומים רבים, חברתיים, דתיים התיישבותיים וביטחוניים.

ח"כ מוטי יוגב , י"ב בתמוז תשע"ט

למען הדורות הבאים         -ערוץ 7
מוטי יוגב
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

המשנה במסכת סנהדרין אומרת "...כינוס לצדיקים, הנאה להם והנאה לעולם". כל חיי חיפשתי אחדות בעם ישראל כולו ובציונות הדתית בפרט. לימדונו רבותינו שאחדות ישראל הינה ערך עליון.

עם ישראל מאוחד בארץ ישראל, מעיד בכך על האחדות האלוקית. בהיות כלל המחזיקים בדרכה של הציונות הדתית מאוחדים, על אף שאלה רבותיהם מ"הר המור" ואלה רבותיהם מ"הר עציון" ולאלה אין כלל רבנים, דרכה של הציונות הדתית התחזקה והשפעתה גדלה בקרב העם והמדינה.

בשנה האחרונה ביקשו ועדיין מבקשים גורמים מסוימים, להפריד את הציונות הדתית לשתי מפלגות, "מפלגת לייטים" ו"מפלגת חרד''לים", כאבתי על כך מאד וראיתי בכך חוסר אחריות. מחלוקת זו פילגה משפחות בהצבעתן ולא הגבירה אהבה בציבור. הייתה בכך עוד מחלוקת שלא לצורך, שגרמה לאיבוד קולות והקטנת כוח השפעתינו בציבוריות ובפוליטיקה בישראל.

על אף הכאב שחשתי מהפילוג שנעשה על ידי נפתלי בנט וחבריו, למדתי שכאב וכעס, אינם תכנית עבודה. אנו שזכינו לצמוח ולגדול בערוגות הציונות הדתית, מוטלת עלינו האחריות לאחד מחדש את כל כוחות הציונות הדתית לגווניה, למען חיזוק השפעת דרכה של הציונות הדתית על כל מישורי החיים בישראל.

מוטלת עלינו האחריות לאחד מחדש את כל כוחות הציונות הדתית לגווניה, למען לא יאבדו הדור הצעיר והדורות הבאים אחרינו, את שייכותם לאמונה בדרך הציונית-דתית ואת הצבעתם למען המפלגה הנושאת דגל זה ומחויבת לפעול למענו בכל מישורי החיים בישראל.

מי ידאג לחינוך הציוני-דתי לגווניו מהחינוך לתגבור לימודי יהדות, דרך החינוך הממלכתי דתי ועד תלמודי התורה הציונים-דתיים? מי ידאג לחיזוקן של תנועות הנוער הציוניות-דתיות? מי ידאג לעולם התורה הציוני-דתי? מי ידאג לעולם ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל ולעשרות הגרעינים החברתיים והתורניים ברחבי הארץ? שחבריהם בחרו לגור ולפעול דווקא בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ולקרבה למרכז.

תחושת שייכות ורצון להצביע למפלגה, נוצרת בדור הצעיר ובכלל, לא כאשר יש מחלוקות ופילוגים, אלא מתוך אחדות ושלום, אל אף שלא בכל נושא מסכימים.

יש לנו אחריות גדולה לאידאה הציונית-דתית שבאה להתחבר באהבה לכל ישראל ולחבר את כל ישראל לתורה, לארץ ישראל ולמדינה ולמסירות נפש למען כל הערכים האלה יחדיו.

לאורך כל דרכה ההיסטורית, הציונות הדתית ראתה עצמה מחויבת ואחראית לא רק למגזר שלה, אלא לכלל ישראל. המפלגה הדתית לאומית ראתה עצמה מחויבת לחברה ולחוסנה, לאופייה היהודי של מדינת ישראל בכל מישורי החיים, להתיישבות, לביטחון, לכלל מישורי החיים בישראל. מאמינים ושואפים להוביל את העם והמדינה בחזון וברוח הציונות הדתית.

לא נוכל לסלוח, גם לא לעצמנו, אם בגלל הפיצולים והפילוגים, נאבד את ייצוגנו ויכולת השפעתנו בתחומים רבים, חברתיים, דתיים התיישבותיים וביטחוניים.

למען הרמת דגלי הציונות הדתית בעם ישראל, למען הדורות הבאים, בנינו ובנותינו, כלל ישראל, חובתנו ואחריותנו בעת הזו, לאחד את כל הכוחות שאפשר בציונות הדתית לגווניה ברשימה אחת.

אני קורא לכולנו, נחזור ונשב יחדיו, מתוך צניעות וענווה, כנות ואיזונים בין המפלגות ונחבר יחד את הרשימה שתביא את מירב התמיכה הציבורית בבחירות הבאות עלינו לטובה. זו אחריותנו כפי דברי הנביא זכריה: "האמת והשלום אהבו". חזקה שבדרך זו יצליח ה' דרכנו.

ח"כ מוטי יוגב
הבית היהודי