כתב היד האבוד
כתב היד האבודבית המכירות הפומביות 'קדם'

בימים האחרונים נחשף כתב יד אבוד של בעל ה"ברוך טעם"- רבי ברוך פרנקל-תאומים, על כרך "שולחן ערוך" הכולל אלפי הגהות בכתב ידו, מתוכן עשרות הגהות שלא נדפסו והגהות רבות שנדפסו בשיבוש או באופן חלקי, מובאות בשלמותן בכתב-היד שנחשף.

כתב היד שנחשף יועמד למכירה הערב (רביעי) בבית המכירות הפומביות 'קדם’ בירושלים ומחירו צפוי לעמוד של מאות אלפי שקלים.

רבים מכתבי המחבר נאבדו ממנו כבר בחייו והוא התפלל תמיד שימצאו, חתנו האדמו"ר בעל ה"דברי חיים" אמר כמה פעמים בפיו הקדוש: "יתן ד' אשר ימצאו חידושי מר חותני זצללה"ה אשר נאבדו ממנו והיה לו צער גדול מזה", והנה לפנינו נתגלו הגהותיו של ה"ברוך טעם" בשלמותן, עם עשרות הגהות שלא נדפסו מעולם, וביניהן, כאמור, כל הגהותיו על ה"פרי חדש" שלא נדפסו.

כתב היד, שהגיע מאוצרותיו של הרה"ח רבי שמעון שמעלקא ערבליך מאנטוורפן, שהוא מצאצאיו של בעל ה"ברוך טעם" ודור שביעי ממנו, הינו רב ממדים, יש בו אלפי הגהות, חידושים, הערות וביאורים על דברי השולחן ערוך ונושאי כליו, בכתב-יד קדשו של בעל ה"ברוך טעם". רוב ההגהות הן על דברי ה"מגן אברהם", אך ישנן הגהות גם על השולחן ערוך ועל נושאי כליו האחרים, כדוגמת ה"פרי חדש" ועוד. הכרך גדוש הגהות מכריכה לכריכה, והן מופיעות כמעט בכל דף.

מלבד ההגהות הרבות בכתיבתו האופיינית של ה"ברוך טעם", מופיעות בין דפי הספר גם הגהות ארוכות שנראות ככתיבה שונה. זהות הכותב לא ידועה, ויתכן שהוא אחד מבניו, חתניו, או תלמידיו של ה"ברוך טעם". רובן של הגהות אלו נדפסו על שמו של ה"ברוך טעם" וניתן לשער כי אלו חידושיו שהקריא לאחד מבני משפחתו או לאחד מתלמידיו, כפי שהיה נוהג לעתים. על אף שכאמור, רוב ההגהות בכתב השונה נדפסו על שמו, טרם נדפסו.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות 'קדם' מציין כי "מדובר בגילוי היסטורי יוצא דופן אשר השפעתו על עולם הפסיקה היהודית עשויה להיות גדולה מאוד, אנו שמחים להיות שותפים בגילוי נכס כה משמעותי לעולם היהודי".

כתב היד האבוד
כתב היד האבודצילום: בית המכירות הפומביות "קדם"