הרכבת הקלה בירושלים
הרכבת הקלה בירושלים סיטיפס

בית המשפט העליון ביטל פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, שאישר ניהול תובענה כייצוגית נגד חברת סיטיפס, זכיינית הרכבת הקלה בירושלים.

מדובר בתובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי עמותה ושתי נוסעות שלא תיקפו את כרטיס הנסיעה שלהן ולא שילמו על הנסיעה, לטענתן בשל תקלה טכנית או טעות אנוש.

בתביעה נטען, כי פקידי הרכבת לא הוסמכו כדין לדרוש חיוב מוגדל מנוסעים שלא תיקפו את כרטיס הנסיעה, ולכן יש להשיב את כל התשלומים המוגדלים בהם חויבו נוסעים שלא תיקפו את כרטיס הנסיעה.

היועץ המשפטי לממשלה התייצב להליך בבית המשפט המחוזי מכוח סמכותו הייחודית, והציג את עמדתו לפיה במצב החוקי כיום פקידי הרכבת הוסמכו כדין הן לדרוש תשלום מוגדל ממי שלא שילמו עבור הנסיעה, והן ביחס לסמכויות הנלוות לכך - כגון הסמכות לדרוש מהנוסע שלא שילם עבור הנסיעה לרדת מהרכבת, להציג תעודה מזהה או להמתין לבואו של שוטר.

לפיכך, סבר היועמ"ש שיש לדחות את הבקשה לניהול התובענה הייצוגית.

לצד זאת הודגש, כי במסגרת האיזונים בין צרכי הזכיין והמפעיל לבין זכויות הנוסעים, ובעקבות תלונות נוסעים, הוקמה ועדת ערר חיצונית לחברת "סיטיפס", אשר נוסעים שלא תיקפו את כרטיס הנסיעה שלהם, מכל סיבה שהיא, רשאים להגיש לפניה השגה על דרישת התשלום המוגדל שקיבלו. ועדה זו מהווה מסלול נוסף להגנה על זכויות הנוסעים.

בית המשפט המחוזי אישר את ניהול התובענה כייצוגית, לאחר שקבע כי התובעות הניחו תשתית משפטית, בדרגת הסבירות הדרושה לשלב זה, לטענה שפקידי הרכבת לא הוסמכו כדין.

סיטיפס הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, והיועץ המשפטי לממשלה הגיש גם בהליך זה את עמדתו, לפיה ביהמ"ש המחוזי נקלע לכלל טעות בפירוש החוק ומשכך יש לקבל את הערעור.

במהלך הדיון בבקשת רשות הערעור, תמכו כבוד השופטים פוגלמן, מזוז וברון בעמדה שהציג היועץ המשפטי לממשלה והביעו את עמדתם לפיה לשון החוק ברורה וברור כי פקידי הרכבת הוסמכו כדין, והציעו לבא-כוחן של התובעות להסכים לביטול פסק הדין המחוזי.

הצדדים הסכימו לבסוף שפסק הדין המחוזי יבוטל, כך שהבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה.