דדי בן עמי שר: המנון לארץ ישראל

סינגל חדש מתוך אלבום חדש 'בוקע חלוני רקיע' - מניגוני הרב יצחק גינזבורג מלב דוד רפאל בן עמי (פיינשל).

קוביס , י"ח בתמוז תשע"ט