מדליית כסף בטיפוס בלי אצבעותחדשות הבוקר בערוץ קשת 12