Venezuela
Venezuelaצילום: אייסטוק

הניהול הכושל של ממשלת ונצואלה שוב פוגע פגיעה קשה באיכות החיים במדינה, ובנוסף על המחסור החמור במצרכי מזון ובמוצרי יסוד בסיסיים, סובלים אזרחי המדינה גם מהפסקת חשמל נרחבת שהכתה אתמול ב־ 14 מתוך 24 מדינות המחוז המדינה, בהן גם הבירה קראקס.

שר ההסברה של משטר מדורו, חורחה רודריגז, אמר אתמול לכלי התקשורת בארצו כי הגורם להפסקת החשמל הנרחבת הוא מתקפה אלקטרומגנטית שבוצעה על ידי מדינה אחרת. הוא לא הזכיר את שמה של המדינה החשודה במעשה, אך באופן מסורתי נוהגת ונצואלה של מדורו להאשים בכל תחלואיה את ארה"ב ואת הבית הלבן.

רודריגז הוסיף כי התקלה מטופלת, והביע תקוה ובטחון שבתוך זמן לא רב תחודש אספקת החשמל לכל רחבי המדינה.

בפעם הקודמת בה הכתה הפסקת חשמל נרחבת בוונצואלה, היה זה לפני כארבעה חודשים, אז נמשכה הפסקת החשמל במשך כשבוע, וכמעט כל ונצואלה היתה מנותקת מחשמל. הפסקת החשמל הובילה אז גם למחסור חמור במים, בשל העובדה שתחנות שאיבת המים לא יכלו לפעול ללא אספקת חשמל סדירה. עשרות בני אדם מצאו באותו שבוע את מותם בבתי החולים, בגלל השבתתם של מכשירים רפואיים שהחזיקו אותם בחיים.