הפריץ והסוס

מנהיגי עם ישראל אינם העגלון שמוביל את העגלה, אלא רק הסוס שנושא אותה. עליהם לכוון את עצמם לרצון המנהיג האמיתי. דעה

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"ב בתמוז תשע"ט | עודכן: 07:31

הפריץ והסוס-ערוץ 7
יעקב (כצל'ה) כ"ץ
צילום: פלאש 90

מסופר על מגיד ידוע שהיה מהלך בין עיירות היהודים שבגליציה ומעודדם במשלים וסיפורים על מנת לחזקם בגלות הנמשכת והבלתי נגמרת, המסובבת בצרות ובייסורים קשים, שגם להם יהיה סוף ובורא עולם בקניין ישלים זה הבניין ויחזירנו במהרה בימינו לארצנו.

בין סיפוריו ומשליו היה אחד ומיוחד, סיפור על סוס גדול שהיה חזק כל כך, שכל מה שהעמיס אדונו על העגלה נשא בקלות מרובה. ולא זו בלבד, אלא שהיה אותו סוס מהלך בין תחנה לתחנה כמעט בלי התערבות עגלונו. כל תושבי העיירות אשר ראוהו העריצו את הסוס הגדול והחזק, עד שהחלו להאמין שהוא זה שנושא אחריו את העגלה, הוא המוביל, הוא המיטיב, הוא המנהיג.

המגיד היה חותם משלו על הסוס באומרו: המלכים והפריצים כולם דומים לסוס הגדול והחזק. גם הם כולם נושאים ומושכים את העגלה הציבורית, מזיעים, מתנשפים. על כתפיהם מוטלות כל המטלות שבעולם והם מנסים תדיר להוביל ולמשוך את העגלה הציבורית מהבוץ שבו היא תקועה. איזו הערצה, איזו הערכה לפריץ ולמלך הכול יכול. אבל, היה מסיים המגיד ואומר, הסוס הוא כמעט כול יכול, כי לכל עגלה וסוס יש תמיד גם עגלון, וכל עוד הולך הסוס שמושך את העגלה בדרך הנכונה שהתווה לו אדונו, הרי הוא סוס מוערך ונערץ. אבל, שאל המגיד, מה קורה כאשר הסוס לא עושה רצון עגלונו? מרים העגלון את שוטו ומכה בגבו של הסוס, ואז בעל כורחו גם הסוס שמנסה לברוח מהשוט המכה שב לדרך הנכונה.

גם הפריצים, גם המלכים, נשיאים, ראשי ממשלה וח"כים, נושאים בעול הציבורי. אבל המנהיג האולטימטיבי, העגלון האמיתי, הכול יכול, ריבונו של עולם, הוא המנחיל, המבטיח והמקיים, שגם "אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם ייקחך". ואנו שזוכים לראות בהתקיימות חזונם של הנביאים "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים", וגדול יום קיבוץ גלויות מיום שנבראו בו שמים וארץ", צריכים להודות לו יתברך על שהוא מוביל ומדריך את ח"כינו, שרינו, ראש ממשלתנו, אלופינו הצבאיים וכל הנושאים בעולו של ציבור בכל אתר ואתר לדרכים נכונות וישרות.

עלינו להזכיר לכל מי שמייצגים אותנו בכנסת ישראל שאנחנו, בדומה לעם ישראל כולו, צריכים להתפלל שנלך בדרך נכונה. נזכור מה העיקר בדור זה, שבו אנו צריכים לעסוק בהצלתה של ארץ ישראל מידיים נוכריות. ואנו כולנו לא העגלונים, אלא במקרה הטוב סוסים שעושים רצון עגלונם. נתפלל שהאדון והעגלון לא יכנו בשוטו על מנת להזכירנו ולכווננו בדרך הנכונה.

הכותב הוא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7 ויו"ר האיחוד הלאומי לשעבר