בית המשפט העליון
בית המשפט העליוןצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש נאשם קטין שהשליך סלעים על אדם יהודי, בו ביקש להפחית בעונשו וכן לא להחשיב את תצהיר נפגע העבירה שהגיש הנפגע.

בארגון חוננו מציינים כי מדובר בתקדים חשוב הנותן תוקף למעמדם של נפגעי העבירה.

מדובר בקטין הנאשם כי השליך יחד עם חבריו סלעים על אדם יהודי בירושלים, וגרם לו פגיעה פיזית ונפשית. הקטין הורשע ונידון לשלושה חודשי מאסר בפועל, שלושה חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים לנפגע על סך 15,000 ש"ח.

כאמור, במהלך הדיונים קיבל בית המשפט הפלילי הצהרה כתובה של נפגע העבירה, שלא היה מסוגל להגיע למקום ולהתייצב מול תוקפיו. עורך דינו של הנאשם התנגד למהלך היות ולא ניתן לחקור את נפגע העבירה חקירה נגדית, וטען כי יש לפסול את הצהרתו.

עורך דינו של הנאשם הגיש ערעור לבית המשפט העליון הן על חומרת העונש וגובה הפיצויים, והן על קבלת הצהרת נפגע העבירה ללא נוכחותו בפועל. בדיון ביקש לדבר עו"ד בלייכר מארגון חוננו, המייצג את היהודי במימוש זכויותיו כנפגע עבירה. עורך הדין טען מול השופטים כי לנפגעי העבירה הזכות להגיש תצהיר בכתב גם ללא נוכחות בבית המשפט וללא חקירה נגדית, מכוח חוק נפגעי העבירה.

שופטי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים דחו את רוב הערעור, השאירו את עונשו של הנאשם וגובה הפיצויים שעליו לשלם על כנם, וקבעו כי ניתן לקבל את הצהרת נפגע העבירה למרות שלא נכח במקום. מדובר בתקדים המאפשר לנפגעי עבירה רבים להשמיע את קולם ותחושותיהם בפני השופטים, ללא צורך להתייצב פיזית מול תוקפיהם.

בפסק הדין נכתב: "אין טעם לפגם בהסתמכות על הצהרת נפגע עבירה, גם מבלעדי קיומה של חקירה נגדית, למצער כשההצהרה מובאת כדי להציג את תחושותיו הסובייקטיביות בדבר הפגיעה שנבעה מן העבירה".

עו"ד בלייכר מסר: "אנו מברכים על החלטת בית המשפט שדחתה את ערעור הנאשם. בית המשפט נתן תוקף חשוב למעמד ולזכות של נפגעי העבירה להגיש תצהיר נפגע בלא שיהיו חייבים להיחקר עליו. אנו כגוף שמלווה נפגעי עבירה רבים שחווים פיגועים ואירועי אלימות קשים, יודעים שפעמים רבות קשה לנפגעי העבירה להתייצב בבית המשפט וההצהרה הכתובה היא לעתים הדרך היחידה להביא את תחושתם בפני הרכב השופטים".

הוא הוסיף, "הנאשם הגיש ערעור כנגד זכות זו של הנפגע ואנו הצטרפנו כמשיבים על מנת לעמוד על זכות זו. אנו מברכים על כך שבית המשפט לא חסם את השער בפני נפגעי העבירה והעמיד את הזכות כפי שחוקקה בחוק נפגעי עבירה".