נדחתה עתירת ח"כ קלנר נגד שריון "כולנו"

בית המשפט העליון קבע כי סעיף 57א לחוק יסוד הכנסת איננו מגביל את יכולתן של סיעות שלמות לכרות הסכמים בנוגע להתמודדות משותפת לכנסת

ערוץ 7 , כ"ה בתמוז תשע"ט

אריאל קלנר
אריאל קלנר
צילום: דוברות

שופטי בית המשפט העליון, הנשיאה אסתר חיות, השופט עוזי פוגלמן והשופטת דפנה ברק ארז, דחו הבוקר (ראשון) את ערעורו של ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) נגד ההסכם שנכרת בין מפלגתו למפלגת "כולנו".

קלנר ערער על פסיקת בית המשפט המחוזי, אשר דחה את העתירה שהגיש קלנר נגד פסיקת בית הדין העליון של הליכוד, אשר אישר את הסכם המיזוג בין הליכוד לסיעת "כולנו".

שופטי בית המשפט העליון דחו את שתי טענותיו של קלנר. ראשית קיבלו השופטים את קביעת בית המשפט המחוזי, לפיה החלטת בית הדין של הליכוד שלא לבטל את החלטת מזכירות הליכוד ולהעביר את ההכרעה למרכז איננה פוגעת ב"כללי הצדק הטבעי".

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן

בהמשך קבעו השופטים, כי סעיף 57א איננו מונע הסכמים למיזוג של שתי סיעות בבחירות עתידיות לכנסת, גם בתקופה שלפני 90 הימים שקודם בחירות.

בסעיף המדובר נאמר כך, "לא ייעשה הסכם ולא תינתן התחייבות הבאים להבטיח מקום ברשימת מועמדים לכנסת לחבר כנסת מסויים או לקבוצת אנשים, אלא לאחר היום ה-90 שלפני יום הבחירות לכנסת".

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת חיות, ציינה כי בחינת הסעיף לנוכח ההיסטוריה של חקיקתו מלמדת כי "ההיסטוריה החקיקתית שתוארה לעיל תומכת בעמדת המשיבים לפיה תיקון 12 נועד להסדיר את היחסים שבין הסיעה ובין חבריה ולמנוע תופעות פסולות של עריקה ממפלגה אחת למפלגה אחרת תמורת טובת הנאה אישית או ציבורית. זאת באמצעות הטלת מגבלות על חברי כנסת יחידים או על חלקים מסיעה".

"לעומת זאת, התפלגות של סיעה העומדת בתנאי פרק י' לחוק הכנסת נתפסת כמהלך פוליטי לגיטימי, שאינו גורר אחריו את הסנקציות הקבועות בדברי החקיקה שפורטו לעיל. בכך גילה המחוקק את דעתו כי בתנאים מסוימים הוא מוכן להשלים עם מעבר של חלק מחברי סיעה אחת לסיעה אחרת, אף אם הדבר נעשה כנגד טובת הנאה", ציינה חיות.

לסיכום קבעה חיות, בהסכמת חברי ההרכב, "בהינתן ההיסטוריה החקיקתית של תיקון 12 והתכלית האובייקטיבית שאותה נועד תיקון זה להגשים, אני סבורה כי יש לדחות את עמדת המערער לפיה סעיף 57א לחוק הבחירות נועד לחול על מצב דברים שבו סיעה שלמה מחליטה לחדול מלהתקיים ולהתמזג לקראת מערכת הבחירות הבאה אל תוך סיעה אחרת. החלטה כזו נטועה כולה בשדה הפוליטי ואותה, כפי שצוין לעיל, לא ראה המחוקק להגביל במסגרת תיקון 12, אשר נועד לטפל בתופעת הכלנתריזם של חבר כנסת יחיד או קבוצת חברי כנסת".

עם זאת, לנוכח העובדה שמדובר בסוגיה שהגיעה לפתחו של בית המשפט העליון בפעם הראשונה, החליטו השופטים שלא לחייב את ח"כ קלנר בהוצאות משפט.